Kiilto 70
Lattiamassa 5–100 mm

Korkean lujuuden omaava lattiamassa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon sisä- ja ulkotiloissa. Helposti hierrettävä. Noin 11 l/säkki valmista massaa. Matala-alkalinen. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • monikäyttöinen, kevyt työstää
  • valut, täytöt, oikaisutasoitukset, kallistukset, lattialämmityslattiat
  • riittoisuus 1,9 kg/m²/mm
  • kävelynkestävä 2 h
  • päällystettävissä 50 mm/1–3 vrk, 100 mm/5 vrk
  • sisä- ja ulkotilat

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Erikoissementtiperustainen nopeasti lujittuva ja kuivuva lattiamassa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon 5–100 mm:n kerroksena. Soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Huolellisesti hierretty pinta on vedeneristyskelpoinen. Lattiapinnan viimeistelyyn ennen pinnoitteen kiinnitystä käytetään tarvittaessa Kiilto lattiatasoitteita. Betonialustan tulee olla SisäRYL 2013:n ja BY 45:n mukainen.
1. Alustassaan kiinni oleva valu / luja betonialusta tai rakennuslevy: Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima, maaliroiskeet, liimajäänteet ym. epäpuhtaudet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti.
Betonialustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (10–20 % Kiilto Start Primeria/80–90 % vettä) ennen lattiamassan levittämistä. Levyalustoilla käytetään ohentamatonta Kiilto Start Primeria.
Ulkotiloissa ja imemättömillä alustoilla suoritetaan pohjustus Kiilto Fix Primerilla tai tehdään tartuntasilta esim. Kiilto Saneerauslaastilla käyttäen hammaslastaa. Maanvaraisissa rakenteissa tulee estää kapillaarisen kosteuden nousu.
Alustaan kiinni tulevissa valuissa suositellaan maksimivesimäärän (2,8 l/20 kg) käyttöä, jotta massan ja alustan välille saadaan hyvä tartunta.
Lattialämmityslattiat voidaan tehdä suoraan Kiilto Start Primerilla pohjustetun karkeapintaisen, hyvälaatuisen betonin tai kipsikartonkilevyn päälle. Lattialämmityskaapelit/-putket kiinnitetään alustaan esim. sulateliimalla tai soveltuvilla kiinnikkeillä. Lasikuituverkossa kiinni olevien saneerauslämmitys-kaapelien tapauksessa tulee käyttää paremmin leviävää Kiilto Lattialämmitys-tasoitetta.
2. Uiva rakenne/heikko betonialusta:
Valu erotetaan aluslattiasta esim. Kiilto Valusuojakankaalla tai rakennuspaperilla. Valu irrotetaan seinistä ja läpivienneistä erotuskaistaleilla/joustavalla massalla. Valun vahvuuden tulee olla vähintään 50 mm paksu raudoitettu rakenne (esim. # 150 Ø 5). Lattialämmityslattioissa kiinnitetään lattialämmityskaapelit/-putket raudoitusverkkoon.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411512327204
Alustan kosteus

betoni <90 % RH

Kerrosvahvuus

5-100 mm

Kutistuma

Kutistuma;< 0,3 ‰ (23 ºC, 50 % RH )

Kävelynkestävä

n. 2 tuntia

Käyttölämpötila

suositus +18–20 °C, minimi +10 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Max. Raekoko

n. 3 mm

Pakkauskoot

20 kg säkki

Paloluokka

A2fl-s1

Pinnoituskuiva

1–3 vrk/50mm; 5 vrk/100mm

Puristuslujuus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,9 kg (säkillisestä saadaan n. 11 litraa tasoitetta )

Sekoitussuhde

2,5–2,8 l vettä/20 kg säkki

Taivutuslujuus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Tartuntalujuus

> 1,0 MPa, EN 13813

Tyyppi/sideaine

Muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

n. 30 minuuttia

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

pH

< 11 (matala-alkalinen)

Käyttöohje

Kiilto 70 sirotellaan viileään (+10–20 °C) puhtaaseen veteen porakonevispilällä sekoittaen, kunnes muodostuu tasainen notkea massa. Massan annetaan seistä n. 2 min, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran ja aloitetaan levitys. Sekoitus voidaan tehdä myös betonimyllyllä (sekoitusaika 3–5 minuuttia). Kiilto 70 levitetään oikolaudalla ja/tai leveällä teräslastalla tasaisena kerroksena. Pinta voidaan hiertää lähes välittömästi. Valukerroksen on oltava kuiva ennen pinnan viimeistelyä lattiatasoitteella. Kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia. Mikäli huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään valun pintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lattiamassan kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ylikuivuminen ja poistetaan valun halkeilu- ja irtoamisvaara. Mikäli lattian pinnoitus tapahtuu yli kahden viikon kuluttua tasoittamisesta, käsitellään tasoitepinta jälkihoitoaineella tai peitetään muovilla viimeistään valua seuraavana päivänä.
Vedeneriste / lattiapäällyste voidaan asentaa 1-3 vrk:n kuluttua kuluttua massan levittämisestä alle 50 mm:n paksuisella kerroksella, 100 mm:n kerros voidaan pinnoittaa 5 vrk:n jälkeen hyvissä kuivumisolosuhteissa (20 ºC, 50 % RH). Lattiamassa saavuttaa nopeasti hyvän pintalujuuden ja sitoo kemiallisesti ohjeiden mukaisen vesimäärän. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.
Päällystettävyyden arviointi on tehtävä koko rakenne huomioiden.
Laaja-alaisissa valuissa tulee huomioida liikuntasaumojen tarve.
Pintaa ei suositella maalattavaksi.
Ei kohteisiin, joihin asennetaan alustaansa liimattava parketti.
Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, valu tehdään vedeneristeen alapuolelle.
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.
Huom! Suositusvesimäärän ylittäminen hidastaa kuivumista ja
heikentää lujuutta sekä saattaa aiheuttaa lajittumista ja halkeilua.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.