Kestopur V 303
2-komponenttinen liuotinvapaa pu-liima

Kestopur V 303 on 2-komponenttinen vaahtoava liuotinvapaa polyuretaaniliima.

Edut ja ominaisuudet

  • Täyttämätön
  • Voimakkaasti vaahtoava
  • Soveltuu erityisesti erillis- ja ruiskulevitykseen 

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur V 303:n vaahtoamisominaisuudet on kehitetty erityisesti EPS eristeen ja kivivillan liimaukseen. Soveltuvat materiaalit ovat mm. metallit, eristemateriaalit ja kuitukomposiitti. Kestopur V 303 käytetään yhdessä Kestopur 200/S –kovetteen kanssa. Kestopur V 303 voidaan käyttää kerroslevyelementtien valmistukseen jatkuvatoimisilla puristinlinjoilla, joissa on automaattinen 2-komponenttiliimojen levityslaitteisto.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur V 303 200 kg/200 l T3734.200
Kestopur V 303 Schütz cont T3734.996
Kestopur V 303 kontti T3734.992
Tyyppi/sideaine

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

Hartsi: 0,97 g/cm³, Kovete: 1,2 g/cm ³

Sekoitussuhde

100 paino-osaa Kestopur V 303 –hartsia + 100 paino-osaa Kestopur 200/S -kovetetta

Viskositeetti

Hartsi: n. 900 mPas, kovete: n. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

seoksen väri

Ruskea

Purkkiaika

Vaahtoaminen alkaa: 23 sek (20°C, 50 % RH)
Potlife (20g seosta): 37 sek (20°C, 50 % RH)

Avoin aika

max. 2 min sekoituksesta / 20 °C

Liiman levitysmäärä

130-250 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

noin 2 min 30sek / 30 °C

Lämpöarvo

31,6 MJ/kg (EN ISO 1716)

Varastointi

Kestopur V 303- säilyy tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa +10°…+25° C lämpötilassa kontissa (1000 l) noin 6 kk. Pitkän varastoinnin jälkeen hartsi on sekoitettava ennen käyttöä. SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Liimattavat pinnat puhdistetaan hapettumista hiomalla, rasvasta ym. liasta Kiilto Cleaner 303:lla. Huolellisesti puhdistettu pinta voidaan karhentaa ja primeroida Kiilto Cleaning Primerilla tarttuvuuden parantamiseksi. Hiontapöly on poistettava huolellisesti ennen liimausta. Kestopur V 303-hartsi sekoitetaan ennen käyttöä. Kestopur 200/S-kovete lisätään hartsiin ja sekoitetaan, kunnes liima on väriltään tasaista. Liima levitetään levityslaitteella toiseen tai molempiin liimattaviin pintoihin. Tuoreet liimatahrat poistetaan kuivalla rievulla ja pinnat puhdistetaan Kiilto Cleaner 303:lla tai Kiilto Cleaner 302:lla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa. Liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +10 °C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitettävyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.