Kestopur 200/S on 2-komponenttisten Kestopur-polyuretaaniliimojen liuotinvapaa isosyanaattikovete.

Edut ja ominaisuudet

  • Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur 200/S käytetään 2-komponenttisten Kestopur-polyuretaaniliimojen kovetteena. Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur 200/S kovete 24 kg/20 l tynnyri T2134.024
Kestopur 200/S kovete 24kg/20 l T2134.020
Kestopur 200/S kovete 250 kg/200 l T2134.200
Kestopur 200/S kovete 4,8 kg/5 l T2134.962
Kestopur 200/S kovete 700 g/750 ml T2134.935
Kestopur 200/S kovete IBC cont T2134.994
Kestopur 200/S kovete Schütz cont T2134.996
Kestopur 200/S kovete muoviast 3 kg/ 3 l T2134.303
Kestopur 200/S kovete muoviast 2.2 kg/ 3 l T2134.003
Tiheys/ominaispaino

n. 1.23±0.03 kg/dm³

Värit

Ruskea

Sekoitussuhde

kts. liiman tuote-esite

Viskositeetti

180 - 240 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20°C)

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25 )°C lämpötilassa 12 kuukautta

Käyttöohje

Sekoita Kestopur 200/S -kovete huolellisesti Kestopur-hartsin joukkoon. Noudata suositeltua seossuhdetta tarkasti. Liian pieni tai liian suuri kovetepitoisuus johtaa epätäydelliseen kovettumiseen ja yleensä liian pehmeään lopputuotteeseen. Estä ilmankosteuden pääsy tuotteeseen, koska se aiheuttaa kuplanmuodostusta ja viskositeetin nousua. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja käytä sopivaa suojavaatetusta.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Avainlippu