Kestopur PL 250/60
2-komponenttinen liuotinvapaa pu-liima

Kestopur PL 250/60 on 2-komponenttinen polyuretaaniliima metallien, puun, eristemateriaalien ja kuitukomposiitin liimaukseen kerroslevyrakenteissa laivateollisuudessa.

Edut ja ominaisuudet

  • Ei sisällä liuottimia
  • Luja, kestävä
  • Pastamainen olomuoto

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur PL 250/60 muodostaa lujan, mutta elastisen liimasauman. Kestopur PL 250/60 on pastamainen ja soveltuu erityisen hyvin lastalevitykseen seinä- ja kattopinnoille. Kovetteena käytetään Kestopur 200/S kovetetta. Kestopur PL-liimoilla on laivateollisuuden IMO Resolution FTPC Part 5-paloluokitus sekä MED-sertifikaatti (ns. Ruorimerkki).Liima täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen. Kestopur PL 250/60 soveltuu mm. puun, vanerin, metallin, PVC:n, EPS:n (Styrox®), eri eristemateriaalien ja betonin liimaukseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur PL 250/60 24 kg/20 l T2309.020
Tyyppi/sideaine

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

Hartsi: n. 1.60 kg/dm³, Kovete: n. 1.20 kg/dm³

Leikkauslujuus

RST 7 N/mm² (28 d 23 °C, 50 % RH)

Murtolujuus

7 N/mm² (DIN 53504)

Murtovenymä

20 % (DIN 53504)

Kovuus

Shore D 55

Sekoitussuhde

6 paino-osaa Kestopur PL 250/60 -hartsia +
1 paino-osa Kestopur 200/S kovetetta.

Viskositeetti

Hartsi: n. 5 milj. mPas, Kovete: n. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Seosviskositeetti

n. 3 milj. mPas (Brookfield RVT 20°C)

Purkkiaika

n. 60 min (120g, 20°C, 50 % RH)

Avoin aika

max. 90 min / 20 °C

Liiman levitysmäärä

200 - 800 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

väh. 6 h / 20 °C

Varastointi

Avaamattomana (+10- + 25) °C lämpötilassa kontissa (1000 l) 6 kuukautta, pienemmissä astioissa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista liimattavat pinnat hapettumista, rasvasta ym. liasta liuottimella tai hiomalla. Sekoita Kestopur PL 250/60 hartsi ja lisää siihen kovete huolellisesti sekoittaen. Levitä liima telalla, lastalla tai muulla levityslaitteella toiseen tai molempiin liimattaviin pintoihin. Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat Kiilto Cleaner 300:lla, 302:lla tai asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa. Liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10°C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitettävyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.