Käyttöala

Kestopur FP 35-25 on 2-komponenttinen, liuotinvapaa, paloluokiteltu polyuretaaniliima, joka muodostaa erittäin lujan liimasauman eikä sisällä halogenoituja palonsuoja-aineita. Kestopur FP 35-25 kovetteena käytetään Kestopur 200/S -kovetetta. Kestopur FP-liimoilla on laivateollisuuden IMO Resolution MSC.61 (67) Part 5-paloluokitus testattuna 2010 FTPC, Annex 1 Part 5 mukaan sekä MED-sertifikaatti (ns. Ruorimerkki). Liima täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen. Kestopur FP 35-25 soveltuu mm. metallien, eristemateriaalien ja kuitukomposiitin liimaukseen. Kestopur FP 35-25 soveltuu hyvin koneelliseen levitykseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur FP 35-25 300 kg avok. T3834.300
Tyyppi/sideaine

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

Hartsi: n. 1.60 kg/dm³, Kovete: n. 1.20 kg/dm³

Leikkauslujuus

RST 10 N/mm² (28 d 23 °C, 50 % RH)

Murtolujuus

10 N/mm² (DIN 53504)

Murtovenymä

2 % (DIN 53504)

Kovuus

Shore D 55

Sekoitussuhde

5 paino-osaa Kestopur FP 35-25 -hartsia +
1 paino-osa Kestopur 200/S kovetetta

Viskositeetti

Hartsi: n. 25 000 mPas, Kovete: n. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Seosviskositeetti

Seos: n. 15 000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

seoksen väri

Beige

Purkkiaika

n. 15 min (120g, 20 °C, 50 % RH)

Avoin aika

max. 30 min / 20 °C

Liiman levitysmäärä

100 - 300 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

n. 2 h / 20 °C

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25 )°C lämpötilassa 6 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista liimattavat pinnat hapet- tumista, rasvasta ym. liasta liuottimella tai hiomalla. Sekoita Kestopur FP 35-25 -hartsi ja lisää siihen kovete huolellisesti sekoittaen. Levitä liima telalla, lastalla tai muulla levityslaitteella toiseen tai molempiin liimattaviin pintoihin. Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat Kiilto Cleaner 302:lla, asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa. Liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10°C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitettävyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.