Kestopur CR 101
2-komponenttinen liuotinvapaa pu-liima

Kestopur CR 101 on 2-komponenttinen liuotinvapaa PU-elastomeeri.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur CR 101 on 2-komponenttinen liuotinvapaa PU-elastomeeri. Kestopur CR 101 soveltuu mm. ilmasuodattimien päätymateriaaliksi silloin, kun suodattimelta vaaditaan bensiinin ja öljynkestoa.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur CR 101 200 kg avok. T2304.300
Tiheys/ominaispaino

Hartsi n. 1 kg/dm³, kovete n. 1.2 kg/dm³, seos n. 1 kg/dm³.

Murtolujuus

1,0 N/mm² (DIN 53504)

Murtovenymä

50 % (DIN 53504)

Kovuus

Shore A 55

Sekoitussuhde

100 paino-osaa Kestopur hartsia + 33 paino-osaa Kestopur 200/S-kovetetta.

Viskositeetti

Hartsi n. 500 mPas, kovete n. 200 mPas (Brookfield, RVT 20°C).

Seosviskositeetti

n. 400 mPas

seoksen väri

musta

Purkkiaika

n. 1 min 20 s

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25) °C lämpötilassa 6 kuukautta. Sekoitettava ennen käyttöä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Avainlippu