Käyttöala

Kestopur CR 100 on 2-komponenttinen, liuotinvapaa polyuretaanielastomeeri. Kovetteena käytetään Kestopur 200/S -kovetetta. Kestopur CR 100 soveltuu mm. betonimuottien valuhartsiksi sekä elastisiin liimauksiin ja valuihin. Kestopur CR 100:a voidaan käyttää myös kumirouheen sidosaineena.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur CR 100 22 kg/20 l T1036.020
Tiheys/ominaispaino

n. 1.20 kg/dm³ (hartsi), n. 1.20 kg/dm³ (kovete)

Murtolujuus

2 N/mm² (DIN 53504)

Murtovenymä

90 % (DIN 53504)

Kovuus

Shore A 70

Sekoitussuhde

3 paino-osaa Kestopur CR 100:a + 1 paino-osa Kestopur 200/S -kovetetta

Viskositeetti

Hartsi: n. 2 000 mPas, Kovete: n. 250 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Seosviskositeetti

1 000 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

seoksen väri

vaalean ruskea

Purkkiaika

n. 30 min (20 °C, 50 % RH)

muottiaika

min. 3-3½ h / 20 °C

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25) °C lämpötilassa 12 kuukautta

Käyttöohje

Liimattavien tai valettavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista tarvittaessa pinnat hapettumista, rasvasta ym. liasta liuottimella tai karhentamalla. Sekoita hartsi ja lisää siihen kovete huolellisesti sekoittaen. Levitä seos asianmukaisella 2-komponenttilevityslaitteella tai käsin muottiin. Poista tuoreet tahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut tuote voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme valua tehtäväksi huoneenlämpötilassa; se voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10 °C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja leviävyys/täyttöominaisuudet heikkenevät.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Avainlippu