Kestopur 600/10 T
2-komponenttinen liuotinvapaa pu-liima

Kestopur 600/10 T on 2-komponenttinen polyuretaaniliima metallien ja suodatinmateriaalien liimaukseen suodatinteollisuudessa.

Edut ja ominaisuudet

  • Valumaton 15 s sekoituksesta (Tiksotrooppinen)
  • Ilmansuodattimet
  • Ei sisällä liuottimia
  • Soveltuu koneelliseen levitykseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur 600/10 T on 2-komponenttinen, seosvahveneva, liuotinvapaa polyuretaaniliima, joka muodostaa lujan liimasauman. Kestopur 600/10 T soveltuu hyvin koneelliseen levitykseen. Kovetteena käytetään Kestopur 200/S –kovetetta. Kestopur 600/10 T soveltuu mm. puun, paperin ja eri metallien sekä suodatinmateriaalien liimaukseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur 600/10 T kontti T2518.992
Tyyppi/sideaine

polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

n. 1,2 kg/l (hartsi)

Värit

beige

Sekoitussuhde

2 paino-osaa Kestopur 600/10 T –hartsia + 1 paino-osa Kestopur 200/S -kovetetta

Viskositeetti

Kestopur 600/10 T -hartsi: n. 10.000 mPas (Brookfield RVT 4/20, 20°C)
Kestopur 200/S -kovettaja: n. 200 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Seosviskositeetti

Matalaviskoottinen neste, 15 s jälkeen tiksotrooppinen pasta

Purkkiaika

noin 9-10 min (20°C, 50 % RH)

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25) °C lämpötilassa 6 kuukautta. Sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista liimattavat pinnat hapettumista, rasvasta ym. liasta liuottimella tai hiomalla. Sekoita Kestopur–hartsi ja lisää siihen kovete automaattilaitteistolla. Levitä liima levityslaitteella toiseen liimattavista pinnoista. Hartsi/kovettaja -seos on juoksevaa heti sekoituksen jälkeen, noin 15 s jälkeen tuotteen olomuoto muuttuu "voimaiseksi" ja se pysyy esimerkiksi pystysuorilla pinnoilla valumatta. Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa; liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10°C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitysominaisuudet heikkenevät.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu