Kestokol WR 125
2-komponenttinen epi-liima

Kestokol WR 125 on 2-komponenttinen isosyanaattiemulsiopolymeeriliima, valikoituihin liimapuukohteisiin.

Edut ja ominaisuudet

  • Lyhyt puristusaika
  • Pitkä pot-life
  • Suojaamaton ulkokäyttö

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol WR 125 + Kovete M on isosyanaattiemulsiopolymeeriliima, joka kestää erinomaisesti ilmastollisia rasituksia. Liima täyttää EN 204/D4 vedenkesto- ja EN 302-2 delaminointistandardien vaatimukset.

Kestokol WR 125 + Kovete M voidaan käyttää voimakkaasti säärasituksille alttiissa kohteissa kuten puutarhakalusteet, veneliimaukset (ei veden pinnan alapuoliset osat!) ja valikoidut liimapuukohteet.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestokol WR 125 8 kg T3827.010
Kestokol WR 125 IBC cont T3827.994
Tiheys/ominaispaino

1.11 kg/dm

pH

6.5 - 8.0

Sekoitussuhde

100 : 15

Viskositeetti

5000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Seosviskositeetti

8000 mPas (Brookfield RVT +20 °C) heti kovetteen lisäyksen jälkeen

seoksen väri

Vaalea beige

Purkkiaika

Seoksen käyttöikä on enintään 50 min (+20 °C), (Valikoiduissa liimapuukohteissa 35 min)

Avoin aika

10 - 20 min (liimamäärällä 150 - 220 g/m²) Katso käyttöohje.

Liiman levitysmäärä

140 - 240 g/m²

Puristusaika

alkaen 20 min

Puristuspaine

0,5 - 1,0 N/mm²

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+5 °C

Puun kosteus

6 - 15 %

Lämmönkesto kuivana

EN 14257 (Watt 91): 10,3 N/mm

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 6 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

100 paino-osaan Kestokol WR 125-liimaa lisätään 15 paino-osaa kovete M huolellisesti sekoittaen. Liima-koveteseoksen käyttöiän ylittyminen aiheuttaa seoksen vaahtoutumisen. Vanhaan liimaseokseen voidaan lisätä uutta käyttöiän puitteissa.

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Saumaliimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lämpö- ja suurjaksopuristimet lyhentävät tarvittavaa puristusaikaa. Riittävän pitkän puristusajan määrittämiseksi ja liimasauman lujuuden varmistamiseksi tulee tehdä asiaankuuluvat testit ennen tuotantomittakaavaista käyttöä.

Edelleen koneistuksen lujuus voi vaatia varastointiaikaa. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuvat 7 vuorokauden kuluessa.

Tekniset tiedot yleis- sekä valikoiduille liimapuukohteille:

 

  Yleiskäyttö

Valikoidut

liimapuukohteet 

 Liimamäärä

140 - 160 g/m² 

200 - 240 g/m²

 Avoin aika10 - 15 min15 - 20 min
 Seoksen käyttöikä50 min35 min 
 Puristusaika (alkaen)20 min 30 min 

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.