Kovete M
Kovete

Kovete M on 2-komponenttisten Kestokol EPI-liimojen liuotinvapaa isosyanaattikovete.

Edut ja ominaisuudet

  • Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kovete M:ä käytetään 2-komponenttisten Kestokol-liimojen kovetteena. Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä.

PakkauskokoTuotekoodi
Kovete M 1,2 kg/ 1 l T2400.001
Kovete M 250 kg/200 l T2400.200
Kovete M IBC cont T2400.994
Kovete M kontti T2400.992
Tyyppi/sideaine

MDI

Tiheys/ominaispaino

n. 1.20 kg/dm³

Värit

Ruskea

Sekoitussuhde

kts. liiman tuote-esite

Viskositeetti

210 mPas (Brookfield RVT 25°C)

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Kovete M:n käyttöohje on kyseisen Kestokol EPI-liiman tuote-esitteessä.

Kovete M:ää käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta, -käsineitä ja -laseja. Pienet määrät kovetetta ja liimaosaa voidaan sekoittaa keskenään oikeassa suhteessa ja toimittaa kovettuneena kaatopaikalle. Suuret määrät kovetetta hävitetään toimittamalla se ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu