Kestokol WR 05
2-komponenttinen epi-liima

Kestokol WR 05 on 2-komponenttinen isosyanaattiemulsiopolymeeriliima,
joka soveltuu JAS 111 -määräysten mukaiseen liimapuun tuotantoon (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2011) olosuhdeluokka C.

Edut ja ominaisuudet

  • Suojaamaton ulkokäyttö
  • Erinomainen säänkesto

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol WR 05 + Kovete WR on isosyanaattiemulsiopolymeeriliima, joka kestää erinomaisesti ilmastollisia rasituksia. Liima täyttää JIS K 6806-1985 -normin (1995) sekä EN 204/D4-luokan vedenkestovaatimukset. Tuote soveltuu JAS 111 -määräysten mukaiseen liimapuun tuotantoon (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2011).

Kestokol WR 05 + Kovete WR voidaan käyttää voimakkaasti säärasituksille alttiissa kohteissa kuten puutarhakalusteet, veneliimaukset (ei veden pinnan alapuoliset osat!) ja valikoidut liimapuukohteet.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestokol WR 05 8 kg T3675.010
Kestokol WR 05 IBC cont T3675.994
Tiheys/ominaispaino

1,15 kg/dm³

pH

6,5 - 8,0

Sekoitussuhde

100 : 15

Viskositeetti

9000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Seosviskositeetti

13500 mPas (Brookfield RVT +20 °C) heti kovetteen lisäyksen jälkeen

seoksen väri

vaalea beige

Purkkiaika

Seoksen käyttöikä on enintään 20 min (+20 °C)

Avoin aika

5 - 12 min (liimamäärällä 150 - 220 g/m²)

Liiman levitysmäärä

140 - 240 g/m²

Puristusaika

alkaen 20 min

Puristuspaine

0,5 - 1,0 N/mm²

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+5 °C

Puun kosteus

6 - 15 %

Lämmönkesto kuivana

EN 14257 (Watt 91): 12,5 N/mm

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 6 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

100 paino-osaan Kestokol WR 05-liimaa lisätään 15 paino-osaa kovete WR huolellisesti sekoittaen. Liima-koveteseoksen käyttöiän ylittyminen aiheuttaa seoksen vaahtoutumisen. Vanhaan liimaseokseen voidaan lisätä uutta käyttöiän puitteissa.

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Saumaliimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Riittävän pitkän puristusajan määrittämiseksi ja liimasauman lujuuden varmistamiseksi tulee tehdä asiaankuuluvat testit ennen tuotantomittakaavaista käyttöä.

Edelleen koneistuksen lujuus voi vaatia varastointiaikaa. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuvat 7 vuorokauden kuluessa.

Tekniset tiedot yleis- sekä valikoiduille liimapuukohteille:

 

  Yleiskäyttö Valikoidut liimapuukohteet
 Liimamäärä

 140 - 160 g/m²

 200 - 240 g/m²

 Avoin aika 5 - 7 min 7 - 12 min
 Puristusaika (alkaen) 20 min30 min 

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.