Kovete WR
Kovete

Kovete WR on 2-komponenttisten Kestokol EPI-liimojen liuotinvapaa isosyanaattikovete.

Edut ja ominaisuudet

  • Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol WR05 ja WR11-liimojen kanssa käytettävä MDI-isosyanaattikovete.

PakkauskokoTuotekoodi
Kovete WR 1,2 kg/ 1 l T3676.001
Kovete WR 165 kg/200 l T3676.200
Tyyppi/sideaine

MDI

Tiheys/ominaispaino

1.24 kg/dm³

Värit

Ruskea

Sekoitussuhde

kts. ko. WR-liiman tuote-esitteestä

Viskositeetti

300 mPas (Brookfield RVT, 25°C)

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta.

Käyttöohje

Kovete WR:n käyttöohje on kyseisen Kestokol WR-liiman tuote-esitteessä.

Kovete WR:ää käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta, -käsineitä ja -laseja. Pienet määrät kovetetta ja liimaosaa voidaan sekoittaa keskenään oikeassa suhteessa ja toimittaa kovettuneena kaatopaikalle. Suuret määrät kovetetta hävitetään toimittamalla se ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu