Kestokol 98
2-komponenttinen epi-liima

Kestokol 98 on EVA-pohjainen dispersioliima puupohjaisten levyjen pinnoitukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Nopea
  • Käytetään yhdessä kovete D:n kanssa
  • Voidaan käyttää myös 1-komponenttisena

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol 98 + Kovete D on kaksi-komponenttinen isosyanaattiemulsiopolymeeriliima, jolla on hyvä veden- ja lämmönkesto. Kestokol 98 voidaan käyttää myös yksi-komponenttisena liimana vähemmän vaativiin sovelluksiin.

Kestokol 98 + Kovete D voidaan käyttää puupohjaisten levyjen kalvopinnoitukseen ja tuote soveltuu käytettäväksi jatkuvatoimisella pinnoituslinjalla. Tuote soveltuu myös kylmäpuristuslinjoille nopeutensa ansiosta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestokol 98 15 kg T2428.015
Kestokol 98 kontti T2428.992
pH

4.5

Värit

Valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava. Hohtaa 100-390 nm UV-valossa.

Sekoitussuhde

100 : 2 - 5 % Kovete D

Viskositeetti

5000 mPas

Seosviskositeetti

5000 - 5500 mPas

seoksen väri

Valkoinen

Purkkiaika

Kaksi-komponenttisen seoksen käyttöikä purkissa on enintään 120 min (+20 °C)

Avoin aika

Lyhyt, alle 5 minuuttia.

Työskentelyaika

Seoksen telaikä on 60 - 90 min

Liiman levitysmäärä

60 - 150 g/m² riippuen sovelluskohteesta

Puristusaika

Puristusaika on kalvopinnoituksessa lyhyt. Tasopuristimella puristettaessa puristusaika on 1 - 10 minuuttia riippuu käytetyistä materiaaleista, liiman levitysmäärästä ja puristimen lämpötilasta.

Puristuspaine

0.1 - 0.5 N/mm² riippuen sovelluskohteesta

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+10 °C

Puun kosteus

5 - 10 %

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Kaksi-komponenttisena tuotetta käyttäessä 100 paino-osaan Kestokol 98 -liimaa lisätään 2 - 3 paino-osaa kovete D:tä huolellisesti sekoittaen. Liima-koveteseoksen käyttöiän ylittyminen aiheuttaa seoksen vaahtoutumisen. Vanhaan liimaseokseen voidaan lisätä uutta käyttöiän puitteissa. Yksikomponenttisena käytettäessä liima on käyttövalmiina.

Liima levitetään tasaisena kerroksena. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liima voidaan levittää joko kalvoon tai levyyn. Liimanlevityksen jälkeen folio painetaan välittömästi kiinni. Kappaleet puristetaan joko tela- tai tasopuristimessa. Koska saumaan ei saa jäädä ilmaa, puristustelojen käyttö on suositeltavampaa. Jos käytetään taso-puristinta on pinta ensin rullattava, että ilma saadaan pois. Lämmön, enintään +40 °C, avulla liiman sitomista voidaan nopeuttaa.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu