Käyttöala

Kovete D on 100 % kuiva-aineen alifaattinen isosyanaattikovete, jota käytetään Kestokol EPI-liimojen kanssa. Kovete D:n avulla voidaan parantaa liimasauman lämmön, öljyn, rasvojen ja kemikaalien kestoa.

PakkauskokoTuotekoodi
Kovete D 235 kg/200 l T2463.200
Tyyppi/sideaine

Alifaattinen isosyanaattikovete

olomuoto

Väritön neste

Tiheys/ominaispaino

1,17 kg/dm³

Sekoitussuhde

Kestokol-liimaa 100 paino-osaa
Kovete D:tä 2-5 paino-osaa

Viskositeetti

3000 mPas (Brookfield RVT +23 °C)

Käyttöohje

Liima ja kovete sekoitetaan huolellisesti keskenään. Seos tulee käyttää 8 tunnin kuluessa sekoituksesta. Seoksen kosteudenkesto on parhaimmillaan alle 2 tuntia sekoituksesta.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.