Hyginet® - Palvelu prosessien hallintaan ja laadun varmistamiseen

Elintarviketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset on helpompi saavuttaa ja raportoida Hyginet®-palvelun avulla.

Kiillon HygiNet® -palvelu auttaa elintarviketeollisuuden toimijoita saavuttamaan korkeat hygieniastandardit helposti ja vaivattomasti. HygiNet® helpottaa elintarviketeollisuudessa useiden eri prosessien hallintaa ja parantaa näin myös hygieniatasoa.

Hyginet®-palvelua on alusta asti kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa, todellisia tarpeita kuunnellen. Elintarviketeollisuudessa se on rakennettu vastaamaan erityisesti laadunvalvonnan ja tuotannon tarpeisiin sekä helpottamaan auditointeja.

Saku Haukijärvi, tuotekehityspäällikkö, Kiilto

Automaattisesti listautuva kemikaaliluettelo

HygiNet® -palvelusta löytyy automaattisesti listautuva, kemikaaliturvallisuutta valvovien viranomaisisten vaatimukset täyttävä, kemikaaliluettelo. Kemikaaliluettelo tulee laatia, jotta tietyn laitoksen toiminnan laajuus voidaan määrittää. Siitä tulee käydä ilmi kemikaalin enimmäisvarastointimäärä, vaaraluokka, -kategoria ja -lausekkeet. Hyginetin avulla työ automatisoituu ja virheiden mahdollisuus vähenee.

Varmuutta prosessien hallintaan

Hygieniaohjeistuksen avulla voidaan taata turvalliset prosessit. HygiNet® -palvelu jakaa metodit, hygieniasuunnitelmat ja käytettävät tuotteet perustuen tuotantolaitoksen prosesseihin. Tämä nopeuttaa työtä ja parantaa turvallisuutta, kun oikeat tuotteet ja metodit on helppo tarkastaa.

Helpoutta omavalvonnan toteutukseen

Omavalvonnalla elintarviketeollisuuden toimijat varmistavat, että elintarvike-, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto täyttävät niille asetetut elintarvikemääräysten vaatimukset. Omavalvonnasta on oltava kirjallinen suunnitelma, jota on noudatettava ja päivitettävä. Myös omavalvonnan toteutuksesta on pidettävä kirjaa, sillä sen avulla voidaan todistaa ja näyttää suunnitelman toteutuminen. HygiNet® -palvelussa kaikki omavalvontaan liittyvä hygieniatieto ja -raportointi pysyy tallessa ja suunnitelmaa on helppo päivittää. Digitaalisen tiedon avulla on helppo myös huomata trendejä ja seurata hygienian toteutumista pitkällä aikavälillä.

HygiNet® -palvelun tärkeimmät hyödyt elintarviketeollisuudessa:

  • automaattisesti muodostuva kemikaaliluettelo
  • prosessikohtaisesti jaetut tuotteet, menetelmät ja suunnitelmat
  • omavalvonnan raportointi ja seuranta
  • laiteluettelot, huoltoraportit ja -suunnitelmat

Hyginet®-palvelu helpottaa hygieniatason ylläpitämistä jatkossa myös elintarviketeollisuudessa

Lue lisää

Kiilto ja Nokeval yhteistyössä

Haluatko tietää lisää HygiNet® -palvelusta? Jätä yhteystietosi, ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.