Yritysmuovin kierrätys osana kiertotaloutta ja kestävää kehitystä

Kiillon muovinkierrätyspilottiin mukaan lähteneet asiakkaat ovat saaneet kokeilusta positiivista palautetta ja näkevät pilotin hienona mahdollisuutena kehittää uutta yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Nykyaikainen yhteiskunta ei toimi ilman pakkauksia. Pakkaus suojaa tuotetta, antaa ohjeita tuotteen käytöstä ja mahdollistaa logistisen ketjun valmistajalta loppukäyttäjälle. Muovi on monilta ominaisuuksiltaan ylivertainen pakkausmateriaali. Mikäli pakkaus ei suojaa tuotetta kunnolla, sisällön pilaantuminen tai häviäminen aiheuttaa paljon suuremmat ympäristövaikutukset kuin itse pakkaus.

Muovin aiheuttamien ongelmien kannalta olennaista on, että muovipakkaukset kierrätetään, sillä kierrätys vähentää ympäristövaikutusta merkittävästi. Tällä hetkellä yritysmuovipakkaukset päätyvät useimmiten polttoon, mutta ympäristölle parempi vaihtoehto on kierrättää ne hyötykäyttöön.

Juvenes on kokenut kierrätyksen helpoksi ja vaivattomaksi

Juvenes Oy on 61-vuotias suomalainen ravintola- ja palveluyritys, jonka omistaa Tampereen ylioppilaskunta TREY. Vastuullisuus ja ympäristöajattelu on sisäänrakennettuna Juveneksen toimintaan. Opiskelijatausta pitää huolen siitä, että yritystä haastetaan jatkuvasti etsimään vastuullisia ratkaisuja esimerkiksi kierrätyksen ja raaka-aineiden saralla.

”Meillä on Kiillon kanssa paljon samoja arvoja, joten projektiin oli helppo lähteä mukaan. Yritysmaailmassa ei vielä ole tarpeeksi ratkaisuja muovin kierrätykseen. Haluamme olla aallonharjalla kehittämässä toimivia ratkaisuja, joille on selkeä tulevaisuuden tarve”, kertoo Juveneksen kehityspäällikkö Nina Lyytinen.

Juveneksella yritysmuovin kierrätys aloitettiin opiskelijaravintoloissa ja projekti on herättänyt innostusta varsinkin ympäristöinsinööriopiskelijoiden keskuudessa. Ennakkosuhtautuminen projektiin oli hyvä ja henkilökunta oli helppo saada mukaan. Alussa mietityttäneet asiat, kuten mahdollinen tilan ahtaus ja epäsiisteys, on todettu turhiksi.

”Kierrätys on todettu helpoksi ja mutkattomaksi. Koko prosessi on koettu yllättävän siistiksi ja vaivattomaksi, mikä on hienoa! Saimme Kiillolta hyvää koulutusta henkilökunnalle ja esimiehille ennen projektin aloitusta, mikä varmasti on auttanut. Tässä pääsee oppimaan puolin ja toisin”, iloitsee Lyytinen ja jatkaa:”Pilotti hyödyttää myös asiakkaita ja tukee kiinteistöomistajien ja käyttäjäasiakkaiden tavoitteita. Tämä on mainio tapa viestiä sidosryhmille arvoistamme ja konkreettinen teko kohti kestäviä toimintamalleja.”

Hämeenlinnan Osuusmeijerillä kanisterien kierrätys tukee myös yrityksen omia ympäristötavoitteita

”Kiinnostuimme projektista heti, kun Kiillolta ehdotettiin mukaan lähtemistä. Henkilökunta oli hyvin mukana alusta asti ja todella myötämielisiä kierrätyksen suhteen”, kertoo Anne Isokangas Hämeenlinnan Osuusmeijeristä.

Kestävä kehitys on oleellinen osa Hämeenlinnan Osuusmeijerin toimintaa. Ympäristöhallintajärjestelmä täyttää ISO 14001 -standardin vaatimukset ja esimerkiksi pakkaukset ovat yksi osa sertifioituja toimintoja.

Isokangas kertoo, että kierrättäminen lähti helposti liikkeelle, sisäinen ohjeistus toimi hyvin ja osa vaiheista olikin tuttuja jo entuudestaan.

”Kaikista yllättävintä on ollut huomata, kuinka paljon kierrätykseen kelpaavia kanistereita meille kertyy. On ehdottomasti järkevä kierrättää ja lajitella ne erikseen.”

Muoveja on kierrätetty vasta sen verran vähän aikaa, että vielä vertailukelpoisia lukuja ei ole saatavilla. Suunta on kuitenkin oikea ja vertailukelpoiset luvut saadaan vuoden lopussa. ”Kaikki kierrätettävät kanisterit ovat pois energiajätteestä, minkä vähentäminen on osa ympäristötavoitteitamme”, Isokangas iloitsee.

Kierrätys kehittyy yhteistyöllä

Yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa lisää tietämystä muovin kierrätyksestä ja uusiomuovin käyttökohteista. Kierrätysmuovista tehdyllä pakkauksella esimerkiksi voi olla jopa puolet pienempi hiilijalanjälki kuin neitseellisestä muovista tehdyllä. Kiilto on vuonna 2019 aloittanut hankkeen, jossa se auttaa asiakkaitaan kierrättämään muovipakkauksia. Pilotti jatkuu vuosien 2021–2022 aikana.

”Haluamme edistää kiertotaloutta ja toimia ympäristöystävällisesti. On järkevämpää pitää hyvä materiaali kierrossa kuin polttaa se ja lisätä näin hiilidioksidipäästöjä”, Kiillon tuotekehityspäällikkö Heidi Kähkönen kertoo.

Yritysmuovien kierrätys on vielä alkutaipaleella, mutta tulee lähivuosina kehittymään nopeasti. Yksi vauhdittava tekijä on EU:n lainsäädäntö, joka ohjaa kierrätyksen tehostamiseen. EU:n laatiman muovistrategian mukaan vuonna 2025 kaikesta pakkauksiin käytettävästä muovista 50 % pitää kierrättää.