Ympäristötavoitteissa onnistuminen ratkaisee tulevaisuutemme

Viime vuosien uutiset ovat kertoneet poliittisista valtataisteluista, sodista ja terveyttä uhkaavasta pandemiasta. Vaikka perusturvallisuutemme on horjunut, ympäristön hätätila ei saa jäädä pimentoon. Eeva Solja katsoo asiaa perheyrityksen näkökulmasta ja kertoo, miten vahva painotus ympäristövastuuseen auttaa Kiillon asiakkaita omassa vastuullisuustyössään.

Päivittäisessä arjessa Eeva Solja on Kiillon brändi- ja viestintäjohtaja. Hän katsoo yrityksen ja liiketoiminnan kehitystä kuitenkin myös omistajan näkökulmasta. Kiilto on perheyritys, jonka veturina Soljan suku on ollut lähes koko sen olemassaolon ajan.

Yksinkertaistaen Eeva Soljan mietteet vastuullisuudesta voi kiteyttää yhteen virkkeeseen: jos maailmassa ei panosteta ympäristövastuuseen nyt, kohta ei tarvitse panostaa sosiaaliseen eikä taloudelliseenkaan vastuuseen. 

”Uutiskuvat kertovat sodista, jotka ovat tietenkin suuria ja järkyttäviä inhimillisiä tragedioita. Kaikkien apua tarvitaan, jotta kärsimystä voidaan edes jotenkin lievittää. Konfliktit on saatava ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Samaan aikaan meidän on muistettava vielä isompi ja meitä kaikkia hyvin konkreettisesti koskeva haaste. Ympäristöongelmat uhkaavat elämän edellytyksiä koko maapallolla.”

Solja huomauttaa, että esimerkiksi nykyiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eivät riitä.

”Pariisin ilmastokokouksessa asetettu tavoite ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi puoleentoista asteeseen uhkaa karata ulottuviltamme. Tarvitsemme lisää tekoja ja nopeasti.”
Myös luonnon monimuotoisuus köyhtyy; ihmisten toimien takia jatkuvasti uusia eläin- ja kasvilajeja kuolee sukupuuttoon. Ilmiö uhkaa myös esimerkiksi. ruuantuotantoa, terveyttämme ja taloutta,” hän summaa.

”Lisäksi neitseelliset luonnonvarat loppuvat, mikäli niitä käytetään nykyiseen tahtiin. Emme voi enää tuhlata resursseja. Meidän on pakko siirtyä kiertotalouteen. Se auttaa osaltaan myös esimerkiksi ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.”

Kiilto haluaa olla ympäristöjohtaja

Eeva Solja korostaa, että ajatus ympäristöstä huolehtimisesta on kuulunut Kiillon ja sen omistajien DNA:han yrityksen alusta lähtien.

”Ympäristövastuu ohjaa koko liiketoimintaamme ja on läsnä kaikessa tekemisessämme. Näemme, että pystymme myös aidosti edistämään asioita. Toimialoillamme yksittäisilläkin ratkaisuilla voi olla suuri ympäristövaikutus.”

Kiilto haluaa auttaa samaan suuntaan myös asiakkaitaan – sekä kokonaisia toimialoja.

”Meille ei riitä se, että toimimme nykyisten ympäristövaatimusten mukaan, se on itsestään selvää. Haluamme mennä pidemmälle. ja etsiä uusia tapoja tehdä asioita paremmin. Teemme kehittämistyötä paljon myös yhdessä asiakkaidemme kanssa.”

Solja muistuttaa, että yritysten kannattaa huomioida omassa toiminnassaan jatkuvasti kiristyvä ympäristölainsäädäntö. 

”Maailman suunta on selvä. Menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät ennakoimaan ja kehittämään uutta, eivätkä vain reagoimaan juuri sillä hetkellä edessä olevaan tilanteeseen.”

Ympäristötyöhön tarvitaan kaikkia

Solja korostaa, että vaikka ympäristöongelmat ovat laajoja ja monimutkaisia, suunta on vielä muutettavissa.

”Työhön tarvitaan kaikkia – eikä todellakaan vähiten yrityksiä, jotka ovat ketteriä ja kekseliäitä. Ympäristöongelmia ei tietenkään selvitetä vain muutamilla yksittäisillä ratkaisuilla, vaan tarvitsemme valtavasti uusia innovaatioita ja uusia tapoja toimia.” 

Hän huomauttaa, että yrityksillä, jotka ovat oman toimintansa parhaita asiantuntijoita, on hyvät edellytykset arvioida, mihin panostamalla ja mitä muuttamalla syntyy suurimpia vaikutuksia.

”Ympäristötavoitteita on asetettava riittävän kunnianhimoisesti. Ja kun niitä saavutetaan, on asetettava uusia, entistä tiukempia rajapyykkejä. Myös pienillä edistysaskeleilla ja arjen teoilla on merkitystä.”

Tarvitsemme Soljan mukaan uutta ajattelutapaa myös koko yhteiskunnassa; merkkejä siitä on onneksi jo havaittavissa. 

”Olennaista on se, että mitä tahansa teemmekin, meidän on huomioitava tekomme ympäristövaikutus.”

Pitkäjänteistä työtä tutkitun tiedon perusteella

Solja ajattelee, että perheyrittäjyys tarjoaa hyvät lähtökohdat ympäristötyöhön.
”Perheyrityksessä katse ei ole vain seuraavassa kvartaalissa, vaan pystymme edistämään asioita ja etenemään valitsemallamme tiellä pitkäjänteisesti.”

Viime aikoina Kiillossa on pohdittu esimerkiksi sitä, miten se voisi olla mukana ehkäisemässä luonnon monimuotoisuuden häviämistä.

”Luonnon monimuotoisuus on esille noussut uusi ja kompleksinen asia, joka vaatii varmasti aivan uudenlaisia ratkaisuja. Asiasta tarvitaan myös lisää tutkimustyötä. Olemme esimerkiksi tunnistaneet, että luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävämmät ratkaisut saattavat edellyttää toimia, joista syntyy tarpeettomia päästöjä.”

Tällaisten ristiriitojen tunnistaminen on ensimmäinen askel niiden ratkaisemiseksi. Teemme Kiillossa ympäristö- ja vastuullisuustyötä aina tutkitun tiedon perusteella ja jaamme omaa osaamistamme myös muiden käyttöön”, Eeva Solja korostaa.