Yhtenäinen Kiilto Pro – Uudet etiketit helpottavat tuotteiden tunnistettavuutta

Kiillon uusien etikettien takana on halu luoda selkeä yhtenäinen brändi sekä tuoda markkinoille vahva Kiilto niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tavoitteena on raikas ja pelkistetty ulkonäkö sekä tuotteiden helpompi tunnistettavuus asiakkaalle.

Kiillon ammattihygienian tuotteiden etikettien uudistusprojekti käynnistettiin viime keväänä ja työn tuloksia on näkyvillä ensimmäisissä uusissa etiketeissä syksyn 2020 aikana. Tutuille etiketeille oli kertynyt ikää jo vuosikymmenen verran, joten oli aika uudistua ja raikastaa ilmettä.

Uudet etiketit ovat osa isompaa uudistusprosessia. Kiillon logouudistuksen jälkeen muutama vuosi sitten, on systemaattisesti rakennettu yhtenäistä ammattihygienian ja rakentamisen Kiilto Pro -perhettä. Etikettiuudistuksen myötä ammattihygienia ja rakentaminen ovat selkeästi sisaruksia. Uudistumiseen on myös vaikuttanut Kiillon laajentuminen Skandinavian hygienia- ja puhtausmarkkinoille. Muihin pohjoismaihin laajentuminen näkyy etikettien skandinaavisessa, pelkistetyn raikkaassa tyylissä. Tavoitteena on myös uuden designin avulla kertoa ja luoda mielikuvia Kiillosta kansainvälisenä toimijana.

”Etiketteihin liittyy paljon sääntöjä esimerkiksi varoituslausekkeiden sijaintiin, valmistajan tietoihin ja eräpäiväleimaan ja EU-tason UFI -koodiin liittyen. Uusi design on tehty näiden sääntöjen puitteissa. Tavoitteena on ollut helposti luettava, raikas ja skandinaavinen ilme”, kertoo uusien etikettien suunnittelun takana oleva Suvi Saarnilehto.

Etikettejä suunnittelemassa myös tuotepäälliköt ja kemistit

Etikettien suunnittelu on usean eri tahon yhteistyötä. Designin lisäksi prosessissa tärkeässä roolissa ovat kemistit sekä tuotepäälliköt.

”Tuotekehityskemisti on kehittänyt reseptin ja valinnut raaka-aineet. Hänen vastuullaan on ilmoittaa esimerkiksi tietyt aineet etiketeissä tietyllä vaihteluvälillä sekä kertoa kierrätysohjeet. Tuotteen kuvaus, käyttöohje ja annostelu ovat tuotepäällikön ja tuotekehityskemistin yhteistyötä. Tuoteturvakemistin vastuulla puolestaan ovat kaikki etikettiin tulevat varoitukset ja turvallisuusohjeet. Lisäksi pakkaukseen ja turvalliseen kuljetukseen liittyvät seikat kuuluvat tuoteturvakemistille.”

Tuotekehityspäällikkönä toimivalla Jussi-Matti Kaukolla on kokemusta sekä tuotekehityksestä että tuotteiden turvallisuudesta. Hän muistuttaa, että kemiallisten tuotteiden etiketteihin liittyy paljon lainalaisuuksia ja etikettien lainmukaisuus kuuluu tuoteturvakemistin vastuualueisiin.

Turvallisuusasioiden lisäksi värisuunnittelu on vienyt paljon aikaa. Tuotteilla on ryhmäkohtaiset värit, minkä lisäksi jokaisella tuotteella on oma, ryhmäväriin sopiva, personoitu tuotevärinsä. Prosessiin otettiin mukaan myös myynnin asiantuntijoita, jotka tuntevat kentän ja asiakkaat parhaiten. Heiltä kysyttiin, vastaavatko valitut uudet värit ja tuotepersoonat toisiaan.

”Värisuunnitteluun on panostettu paljon. Halusin, että tuotteet ovat sinut uusissa vaatteissaan. Värien valinnassa on yritetty ottaa huomioon tuotteen käyttökohde ja persoona”, Saarnilehto kuvailee.

Ammattisiivouksen ja Foodservicen tuotteet saman katon alle

Tuotteiden jaottelua on uuden designin myötä helpotettu ja selkeytetty. Jotta tuotteiden valitseminen ja käyttäminen olisi asiakkaille jatkossa selvempää, löytyvät ammattisiivouksen ja foodservicen tuotteet nyt ammattipuhtauden alta. Uuden designin myötä kaikki ammattipuhtauteen kuuluvat tuotteet on jaettu yhdeksän eri kategorian alle käyttötarkoituksen perusteella.

”Haluamme helpottaa asiakkaiden tuoteportfolion hallintaa. Samalla haluamme varmistaa, etteivät tuotteet mene vahingossa sekaisin ja että jo etiketin väristä ilmenee sen käyttötapa ja -kohde. Esimerkiksi kaikki lattioiden puhdistukseen ja hoitoon tarkoitetut tuotteet tunnistaa harmaasta taustaväristä, yleispuhdistusaineet sinisestä, desinfioivat oranssista ja niin edelleen”, selventää Ammattisiivouksen Solution Manager Tiina Laurén.

Etikettimuutos on lähtenyt jo liikkeelle ja prosessi etenee vaiheittain. Vuoden 2021 aikana muutos tullaan tekemään kaikkiin Kiilto Pro -tuotteisiin. Pakkausten ulkonäkö tulee osassa tuotteita muuttumaan myös muuten, sillä useat tuotteet tullaan pakkamaan kierrätysmuovista valmistettuihin pakkauksiin. Jokaisesta etiketistä tulee samalla myös löytymään tyhjän pakkauksen kierrätysohje. Muutos on osa Kiillon Lupausta ympäristölle ja panostus kiertotalouteen sekä kestävään kehitykseen.