Yhteistyöllä puhtaus- ja hygienia-asiat kuntoon

Meira Novan eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Eero Raappana arvostaa Kiillon kotimaisuutta, vastuullisuutta ja selkeitä kokonaisratkaisuja.

Meira Nova on SOK:n tytäryhtiö, joka on erikoistunut Foodservice-alan päivittäistavaroiden hankintaan ja logistiikkaan. Täyden palvelun talo toimittaa asiakkailleen ruokatuotteiden lisäksi esimerkiksi hygieniaan ja puhtauteen liittyvät tuotteet ja kokonaisratkaisut.

Meira Nova on tehnyt jo vuosia läheistä yhteistyötä Kiillon kanssa. Toimitusjohtaja Eero Raappana arvostaa erityisesti kumppanin kotimaisuutta.

”Alan muut toimijat ovat pääsääntöisesti isoja monikansallisia yhtiöitä. Asiakkaamme arvostavat sitä, että myös tässä kilpailukentässä löytyy vahva kotimainen vaihtoehto.”

Napakat ja riittävän yksinkertaiset setit

Raappanan mukaan Kiilto on pystynyt tuottamaan toimivia puhtaus- ja hygieniaratkaisuja keittiömaailmaan, jossa keittiöammattilaiset tekevät myös itse siivoustyötä.

”Tärkeää on, että keittiöillä on käytettävissä suppea mutta kattava tuotevalikoima, jolla kaikki puhdistustyöt voidaan hoitaa. Käytännössä keittiö tarvitsee vain Kiillon 5-6 tuotetta tavoitteiden mukaisen puhtaustason ylläpitämiseen.”

Käyttöturvallisuuden kannalta keskeistä on myös se, että käyttö- ja annosteluohjeet ovat selkeät; piktogrammit ja väritunnisteet helpottavat osaltaan tuotteiden oikeaa käyttöä.

”Turvallisuutta tukee myös se, että käyttöohjaat löytyvät riittävän monella kielellä. Keittiöala on kansainvälinen ja monet työntekijät eivät puhu äidinkielenään suomea.”

Vastuullinen toimija

Raappana huomauttaa, että vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat alalla jo itsestäänselvyyksiä.

”Mutta Kiilto on ollut tässäkin uranuurtajia. Se on panostanut aina merkittävästi ympäristöystävällisyyteen.”

Kiilto esimerkiksi toi markkinoille 1990-luvulla ensimmäisenä toimijana ammattikäyttöön tarkoitetut Joutsen-merkityt tuotteet.

Apua digitaalisesti ja kasvotusten

Raappana mainitsee myös Kiillon tarjoaman digitaalisen HygiNet® -ratkaisun. Siihen on koottu kohde- ja laitekohtaiset puhdistus- ja menetelmäohjeet, videot ja aina ajantasaiset viranomaismääräysten edellyttämät dokumentit, muun muassa käyttöturvallisuustiedotteet, tuotetiedotteet sekä raportit näytteistä.

”Toimintaa tehostaa, kun näytetieto voidaan laittaa keskitettyyn järjestelmään.”

Kiillon asiantuntijat kiertävät myös tarpeen mukaan asiakkaiden luona opastamassa siivouslaitteiden ja aineiden käytössä sekä hygienianäytteiden otossa.

Myös myyntipäällikkö Lea Uuksulainen Kiillosta antaa tunnustusta Meira Novalle alan siivouskäytäntöjen kehittäjänä.

”Olemme kehittäneet ratkaisuja yhteistyössä Meira Novan kanssa. Esimerkiksi käyttökohteessa on mietitty yhdessä, mitkä ovat parhaiten juuri sinne sopivat laitteet ja aineet.”

Keskitetyt kuljetukset ovat ekoteko

Eero Raappana jää eläkkeelle elokuussa. Vuosikymmenten kokemus food servicestä tarjoaa perspektiiviä analysoida alan kehitystä.

”Keittiöalan merkittävin muutos on käytettävien raaka-aineiden valmiusasteen kehittyminen. Siinä missä 70-luvulla keittiöön tuotiin puolikkaita possunruhoja, saavat tämän päivän ammattilaiset tasalaatuisia ja tehokkaasti tuotettuja raaka-ainekomponentteja. Eli tänä päivänä, kun puute keittiöammattilaisista on kova, saadaan pienemmälläkin osaamisella aikaiseksi hyvää ruokaa.”

Suuri muutos on ollut myös siirtyminen keskitettyihin kuljetuksiin.

”Ennen ravintolan takaovella saattoi käydä viikossa jopa 80 jakeluautoa. Nykyään kaikki tuotetarpeet keittiöön hoituvat yhdellä autolla ja 1-3 kuormalla viikossa. Siirtyminen keskitettyihin kuljetuksiin, missä Meira Nova on ollut yhtenä uranuurtaja, on ollut huikea ekoteko.”

Digitalisaatio tehostaa toimintaa

Meira Novan tuotevalikoima kattaa yli 21 000 nimikettä. Logistiikan pyörittämisessä digitaaliset järjestelmät ovat nykyään keskeisessä asemassa.

Yritys on nyt tekemässä digitaalisuudessa myös uutta aluevaltausta:

”Logistiikkakeskuksemme työntekijät ottavat käyttöön digilasit. Ne opastavat löytämään tuhansien rullakoiden joukosta nopeasti esimerkiksi yksittäisen rullakon, johon tarvitaan täydennystä, vaikkapa Kiillon tuotteita.”

Raappana arvelee, että ei tule jättämään eläkkeelläkään kokonaan alaa.

”Food servicen painoarvo kasvaa koko ajan. Uskon, että kaltaiselleni ’vapaalle agentille’ on käyttöä esimerkiksi elintarvikeyhtiöiden hallituksissa, start up -maailmassa tai konsultoinnissa.”