Asiantuntija: Yhteispelillä märkätilat onnistuneesti maaliin!

Kiilto on nyt uittanut minua vedeneristeämpärissä nelisen vuotta. Sain vastuulleni yhteistyön suunnittelijoiden, valvojien, isännöinnin sekä muiden ammattilaisten kanssa.

Koulutamme, kyselemme, haastamme. Pyrimme jatkuvasti vastaamaan siihen huutoon, jota kuulemme eri osapuolilta. Märkätilarakentamisen haasteet ovat erittäin moninaiset.

Aluksi tilanne oli minulle, entiselle suunnittelijalle, jopa hämmentävä. Olin tottunut toteuttamaan kaavamaisesti mielikuvia ja toiveita toteutusmalleista paperille. Työ oli haastavaa mutta selkeää. Oli säännöt ja selvät vastuut. Tiesin urakoinnin roolin, työmaan toteutuksen järjestyksen ja toimintamallin. Vastuurajat selvitettiin systemaattisesti. Vaikka rakenteita suunniteltiin kädestä suuhun -aikataululla, eikä luonnostelu työmaan etenemistahdissa ollut mitenkään harvinaista, olivat pelisäännöt kuitenkin selvät.

”Mikä märkätilan suunnittelu?”

Toisin on ollut märkätilan suunnittelun laita. Vaikka suunnitelmia on tehty, niiden puuttumista ei yleensä ole kyseenalaistettu. Urakoitsijoiden ammattitaito ja ratkaisut työmaalla ovat toimineet suunnitelmien korvikkeena. Märkätilojen tarkempi suunnittelu on usein ollut valveutuneiden, isompien suunnittelutoimistojen käytäntö. Vasta viime vuosina märkätilan suunnittelun toteuttamiseen ja velvoitteeseen on saatu tarkennusta. Vedeneristetyn tilan tärkeys aletaan nyt laajemmin hahmottaa osana rakennuskokonaisuuksien kosteudenhallintaa – mutta vieläkin kysytään ”mikä märkätilasuunnitelma?”

Miten näin tärkeä asia on voinut jäädä niin vähälle huomiolle esimerkiksi rakennusalan opinnoissa? En muista insinööriopintoihini kuuluneen muuta kuin, että RT-kortteja läpikäytäessä märkätila vilahti ohi. Mieleen painuivat toki pistorasioiden etäisyydet, kalusteiden sijoittelu ja ehkä jotakin viemäröinnistä, mutta vedeneristyksestä ja sen toteutuksesta opin lisää vasta Kiillossa.

Minun on helppo samaistua tilanteeseen, jossa märkätilan suunnittelua aloitteleva asiantuntijakonkari on. Aikaa ei ole ja vastuuta lisätään, työtaakka kasvaa ja nopeita ratkaisuja dokumenttien hallintaan kaivataan. Märkätiladetaljien laatiminen, alustan soveltuvuuden arviointi, työselostukset ja ohjeet tulisi laatia asiantuntevasti – kaiken muun totutun suunnittelutyön lisäksi.

Vedeneristys ammattilaisen tehtäväksi

Vedeneristystyön on saanut tähän asti tehdä hyvän rakentamistavan mukaan oikeastaan kuka tahansa. Nyt suositellaan, että tilaaja edellyttää tekijältä vähintään vedeneristevalmistajan tuotekoulutusta tai rakentajan sertifikaattia vedeneristystyöhön.

Jostain syystä vedeneristäjien ammattitaidon koetaan heikentyneen, ja myös valvojilla on toisinaan haasteita pysyä tilanteen tasalla toteutuksen aikana. Kun ei niitä suunnitelmiakaan ole, soppa hankaluuksineen on valmis. Ohjeiden ja suositusten noudattamisen tai tiedostamisen tai niiden tulkitsemisen suhteen ollaan edelleen usein eri linjoilla. Osapuolten ammattitaidon, yhteisten suunnitelmien tai sopimusten puutteesta koituvat virheet maksetaan kalliisti.

Märkätilan saneerausta pelätään turhaan

Aikani vedeneristyksen syövereissä on mennyt nopeasti. Oppimista on edelleen paljon. Mahtavien asiakaskontaktien, kollegojen tuen ja eri yhteistyötahojen ansiosta olemme päässeet Kiillossa hyvin alkuun asiantuntijoiden tukemisessa. Meillä on paljon annettavaa, osaamista ja intoa. Tarjoamme apumme niihin kaikkiin puuroihin ja kattiloihin, joihin suinkin ehdimme ja joihin rahkeemme riittävät. Meiltä kysytään paljon apua märkätilan eri vaiheisiin, ja moneen paikkaan voimme sitä antaa.

Märkätilaan liittyy monia virheellisiä käsityksiä ja tulkintoja ohjeista ja toteutustavoista, joihin on totuttu ja joita aina vain pidetään hyvän rakentamistavan mukaisina. Ohjeita ja suosituksia kyseenalaistetaan.

Märkätila on valtavan mielenkiintoinen kokonaisuus – ja kallis. Pinnan alle jäävät tärkeät rakenteet, joista kukaan ei useinkaan jälkeenpäin muista tai tiedä mitään, eikä niiden kunnosta ole takeita. Märkätila tuntuu olevan sellainen mysteerihuone, jonka saneerausta pelätään. Sen kuntoa ei jakseta ylläpitää eikä koko tilan toiminnasta tai huollon tarpeesta tunnuta paljon tietävänkään – saati tarpeiden taustoista ja perusteista.

Märkätilamääräykset konkretisoituvat viiveellä

On hyvä, että saimme ympäristöministeriöltä tarkentavia määräyksiä kosteudenhallintaan liittyvään rakentamiseen. Tämän kosteusasetuksen selitysosan julkaisun jälkeen saimme myös täsmennyksiä suosituksiin ja ohjeisiin. Parannus ei kuitenkaan konkretisoidu onnistuneina kylpyhuoneina, pukuhuoneina, pesuhuoneina tai saunoina kaikissa hankkeissa vielä pitkään aikaan. Märkätilan rakentamisessa ollaan murroksessa, jossa totutellaan uusiin vaatimuksiin ja haetaan vastuita työmaan ja suunnittelun sekä valvonnan välillä.

Kiilto on mukana valtakunnan laajimmissa, isojen rakennusliikkeiden toteuttamissa hankkeissa, ja toisaalta painimme joka päivä yksittäisten kylppärirakentajien ja taloyhtiöiden kirjavien haasteiden kanssa. Oman värinsä kokonaisuuteen tuovat kunnat ja julkiset rakennukset. Uusia ulottuvuuksia lisäävät uudispuolen rakentamisen erot verrattuna korjauskohteisiin. Joskus tuntuu siltä, josko joka paikkaan keretäänkään.

Tarjoamme vedeneristyksen tuoreimmat ohjeet

Nyt ollaan uuden edessä. Haluamme auttaa näkemään tilanteen ja pysymään ajan tasalla. Tuemme vedeneristäjää viimeisillä tiedoilla sekä kerromme suunnitteluun ajankohtaiset asiat ja käytännön perusteet, jotta vastuu piirustuksista on helpompi ottaa. Täydennyskoulutamme valvojia ja isännöintiä käymällä läpi ajankohtaiset tuotetiedot, työmenetelmät ja sudenkuopat. Tarjoamme ohjeet märkätilojen käyttöönottoon ja annamme käyttäjälle neuvot puhdistukseen ja tilan ylläpitoon. Kuuntelemme palautetta, joka tarjoaa keinoja auttaa jatkossa vielä paremmin. Teemme parhaamme, jotta mahdollisimman moni ongelma saadaan ratkottua jo ennen sen syntymistä märkätilan elinkaaren aikana.

Emme voi tehdä tätä parhaalla mahdollisella tavalla yksin. Nyt tarvitaan yhteispeliä. Kannustamme suunnittelua panostamaan tuotetietojen päivittämiseen ajan tasalle. Vedeneristäjiltä odotamme ammattitaitoa ja sinnikkyyttä tietojen päivitykseen sekä palautetta siitä missä kentällä mennään. Valvojien tulee niin ikään päivittää osaamisensa, toimia tilaajan tukena ja tiedottaa urakointia vaadittavasta laatutasosta ja mahdollisista poikkeuksista kohteen rakentamisen aikana. Osapuolten olisi hyvä nähdä nokakkain esimerkiksi aloituskokouksessa ja käydä itsestään selvätkin asiat läpi yhdessä. Märkätilan tilaajalla onkin kultalangat käsissään hänen valitessaan tekijöitä matkan varrelle. Tilanne, jossa vaatimukset tiukentuvat mutta käytännöt eivät vielä ole ajanmukaiset, ei ole tilaajalle helppo.

Tiedotus ja yhteispeli – niillä päästään varmasti eteenpäin. Toivon, että syksyn koulutukset, asiakasinfot ja Kiillon asiantuntemus auttavat märkätilarakentajia saamaan kohteet sujuvasti maaliin.

Märkätilakoulutusta uusin materiaalein

Syksyn koulutussisällöt ovat nyt valmiina. Hyvät märkätilarakentamisen asiantuntijat ja ammattilaiset: ajankohtaiset materiaalit on päivitetty ja täydennetty teitä varten – tervetuloa rohkeasti mukaan koulutuksiin päivittämään tiedot 2020-luvulle!

Vedeneristysterveisin Tanja

Tanja Starck
Designer Service Manager, Construction