Vältä laaturiski! Titrauksella selvität, vaikuttaako pesuaineliuos lopputuotteeseen

Pesu ja puhdistus ovat tärkeä osa metalliteollisuuden tuotteiden laadukasta valmistusta. Metalliosien huolellisella pesulla varmistetaan, että mahdolliset jatkokäsittelyt voivat onnistua halutulla tavalla. Lopputuotteen laatu saattaa vaihdella, jos pesuaineiden tarkkaan annosteluun ei kiinnitetä huomiota.

Pesuaineliuoksen eri pitoisuudet voivat aiheuttaa laaturiskin, kun pesuaineet laimennetaan käsityönä eli ilman automaattisia annostelulaitteita. Liian suurella annostelulla osien pintoihin saattaa jäädä pesukemikaaleja, kun taas liian vähäisellä annostelulla pinnat eivät tule puhtaaksi. Erilaiset jäämät ja epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia jatkokäsittelyvaiheessa ja vaikuttavat näin lopputuotteen laatuun.

Titraus on osa vaivatonta laadunvarmistusta

Titrauksella selvität, onko pesuaineliuoksen pitoisuus oikea. Kiillon titrauslaukusta löytyy kaikki tarvittava metalliteollisuuden pesuaineliuosten nopeaa ja helppoa titrausta varten. Katso video, miten titraus tehdään laukussa toimitettavilla välineillä:

Aluksi pesuaineliuoksesta mitataan tarkka määrä näytettä. Näytteeseen lisätään muutama tippa indikaattoria, joka muuttaa näytteen väriä. Tämän jälkeen näytteeseen lisätään vähän kerrallaan titrausnestettä ja tarkkaillaan, kuinka paljon titrausnestettä kuluu. Titrausneste on neutraloinut näytteen, kun indikaattorin väri häviää näytteestä. Titratessa on huolehdittava, ettei titrausnestettä lisätä enempää kuin on tarpeen. Kun tarkka näytteen määrä ja titrausnesteen kulutus on tiedossa, pesuaineliuoksen pitoisuus saadaan tietää nopeasti laukun mukana tulevien titrauskertoimien avulla.

Titrausmenetelmän suoritus riittää 1-2 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan. Kun titraus on säännöllistä, pesuaineliuoksen väärästä annostelusta aiheutuvilta ongelmilta on helppo välttyä. Liittämällä tulokset osaksi laadunvarmistusjärjestelmää voi tarkkailla ja jopa ehkäistä pesuaineliuosten pitoisuuksiin liittyviä poikkeamia.

LUE LISÄÄ TITRAUSLAUKUSTA

Automaattisilla annostelulaitteilla vältetään käsin laimentamisesta syntyvät riskit ja nopeutetaan pesuun liittyviä työvaiheita. Veden virtauksella toimiva Dosatron-pumppu varmistaa, että annostelu pysyy aina oikeanlaisella tasolla.

LUE LISÄÄ DOSATRON-PUMPUSTA

Katso video:

https://youtu.be/ZMW8N6B4ydY

Onko sinulla kysyttävää metalliteollisuuden pesu- ja puhdistusratkaisuihin liittyen? Ota yhteyttä metsä- ja metalliteollisuuden asiantuntijoihimme!