Uudistetut nestemäiset tekstiilinpesuaineet

Tutut Serto Pro -brändin alla olleet nestemäiset pesu- ja huuhteluaineet ovat tammikuusta 2021 eteenpäin Kiilto Pro. Uuden ilmeen ja brändin lisäksi tuotteet ovat entistä ympäristömyötäisempiä.

Ammattisiivouksen Solution Manager Tiina Laurén ja tuotteiden kehityksen takana oleva Tomi Peltonen kertovat brändimuutoksesta sekä ympäristöajattelusta.

Miksi brändiuudistus tehtiin?

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita, ympäristön huomioivia tuotteita. Muutokset ovat osa Kiillon Lupausta ympäristölle. Ammattituotteiden muutos on myös osa Kiillon laajentumista Skandinaviaan ja vahvan Kiilto Pro – brändin rakentamista uusissa toimintamaissa. Siirtämällä nestemäiset pyykinpesu- ja huuhteluaineet Kiilto Pro -brändin alle vahvistamme niiden kuuluvuutta Kiillon ammattilaisille tarjoamiin ratkaisuihin. Serto -brändi keskittyy jatkossa laadukkaisiin kuluttajille tarjottaviin pyykinpesutuotteisiin.

Millä tavalla tuotteet ottavat ympäristön nyt paremmin huomioon? Onko tuotteilla Joutsenmerkki?

Sekä pesu- että huuhteluaineista löytyy Joutsenmerkitty vaihtoehto, mikä kertoo, että tuotteen sisältämät aineet vaikuttavat ympäristöön mahdollisimman vähän. Joutsenmerkki on myös elinkaarimerkki ja tunnustus pienemmästä ilmastovaikutuksesta. Lue lisää Joutsenmerkin kriteereistä ja merkityksestä täältä.

Hajusteettomat vaihtoehdot ovat Joutsenmerkittyjä, minkä lisäksi niillä on Allergiatunnus ja ne ovat myös Vegan –merkittyjä. Allergiatunnus on merkki siitä, että tuote ei yleisesti ärsytä tai herkistä ihoa, aiheuta tuoksuherkkyysoireita tai muita allergia- ja astmareaktioita. Sen myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry. Vegan-merkki puolestaan on tällä hetkellä yleinen enimmäkseen kuluttajille suunnatuissa tuotteissa, mutta saapumassa myös ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin. Merkki kertoo, että tuotteessa ei ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita.

Samalla kun brändi ja ulkoasu muuttuvat, olemme myös uudistaneet reseptejä niin, että kaikki nestemäiset tuotteet ovat zeoliitittomia ja fosfaatittomia. Kaikissa tuotteissa on myös siirrytty käyttämään kasvipohjaisia eli uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja yhdisteitä petrokemiaan perustuvan kemian tilalla. Fosfaattien on huomattu aiheuttavan rehevöitymistä niiden joutuessa ympäristöön ja esimerkiksi tekstiilienpesun kuluttajatuotteissa niiden käyttö on käytännössä kielletty kokonaan. Vaikkei vastaavaa rajoitusta vielä ammattituotteissa ole, haluamme olla alamme edelläkävijä ympäristökysymyksissä.

Lyhyesti, mikä muuttuu?

Muutos koskee ammattilaisille suunnattuja nestemäisiä tekstiilien pesu- ja huuhteluaineita. Tuotteet uusine nimineen ovat:

  • Kiilto Green Liquid Textile Wash, 5 l ja 20 l
  • Kiilto Care Liquid Textile Wash 5 l
    Kiilto Soft Pure Non-perfumed Fabric Softener 1 l ja 5 l
  • Kiilto Soft Fabric Softener 5 l

Tuotteissa on uusitut reseptit ja ne huomioivat ympäristön entistä paremmin. Käytännön asioita, jotka muuttuvat ovat tuotteiden nimet ja koodit sekä ulkoasu. Kaikkien tuotteiden nimet muuttuvat niin, että nimessä on tuotu esiin tuotteen ominaisuudet. Tuotteiden koodit vaihtuvat uusien pakkausten myötä 1.1.2021. Lisäksi huuhteluaineisiin tulee uusi pakkauskoko 1 litra.