Joutsenmerkki kumppanina kohti ympäristöjohtajuutta

Joutsenmerkki on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä. Kiillolle yhteistyö Joutsenmerkin kanssa on tärkeä osa ympäristöjohtajuutta ja osalle tuotteista jopa myynnin edellytys. Joutsenmerkin kriteerit uusiutuvat noin joka viides vuosi ja niiden täyttämiseksi tehdään Kiillolla paljon työtä.

Joutsenmerkki on ollut osa Kiillon puhdistusaineita jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kiilto on yksi ensimmäisistä puhtausalan toimijoista, jonka tuotteille merkki on myönnetty.  Oli itsestään selvää, että merkkiä haetaan, kun uudet kriteerit puhdistusaineille olivat valmiina. Kiillon tulevaisuuden päämääränä on olla alansa ympäristöjohtaja ja Joutsenmerkki on vahva yhteistyökumppani matkalla tähän. Lisäksi merkki on Kiillolle tunnustus tuotteiden vastuullisuudesta ja tehokkuudesta. Kaikissa Kiillon toimintamaissa Joutsenmerkki on hyvin tunnettu ja arvostettu. Varsinkin pohjoismaissa merkki on vahva oletusarvo tuotteelle ja hyvällä tuotteella oletetaan olevan Joutsenmerkki.

Joutsenmerkin käyttöoikeus on uusittu päivittyneiden kriteerien mukaisesti

Luvan uudelleen hakeminen vaatii valmistajalta paljon resursseja, sillä yleensä kriteerit aina uudistuessaan tiukentuvat. Kiillolla Joutsenmerkin käyttöoikeus on onnistuneesti uusittu niille ammattisiivousaineille, jotka kuuluvat puhdistusaineiden kriteerien alle ja tuotekehitys on tehnyt paljon työtä varmistaakseen kriteereiden täyttymisen. Sen lisäksi että yrityksen on oltava valmis panostamaan tuotteiden kehittämiseen ympäristö huomioiden, sen on vaadittava samaa myös raaka-aine ja pakkaustoimittajiltaan.

Joutsenmerkin uudet kriteerit näkyvät Kiillon asiakkaille esimerkiksi kierrätysmuovista valmistetuissa spraytuotteiden pulloissa, kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisääntymisessä, kierrätykseen sopivina ja resurssitehokkaina pakkauksina sekä vaahdottavina triggereinä. Monet Joutsenmerkin asettamista kriteereistä edistävät kiertotaloutta.

”Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset ja meidän on kiinnitettävä koko ajan enemmän huomiota ympäristömme ja ilmastomme hyvinvointiin. Samalla kehitys niin raaka-aineissa, tutkimuksessa kuin pakkaustarvikkeissa menee koko ajan eteenpäin. Joutsenmerkinnän kaltainen ulkopuolinen, riippumaton taho on hyvä kirittäjä haastamaan tuotteiden päivittämistä uuden tiedon tasolle niin ympäristö kuin käyttäjäturvallisuus huomioiden. Kuitenkaan tuotteiden tehosta tinkimättä”, tiivistää Kiillon ammattisiivouksen Solution Manager Tiina Laurén.

Joutsenmerkki on myös tunnustus pienemmästä ilmastovaikutuksesta

Kiillon tavoitteleman ympäristöjohtajuuden kannalta Joutsenmerkki on merkittävä osa työtä. Joutsenmerkki on elinkaarimerkki, joka arvioi tuotteiden ilmastovaikutuksia koko elinkaaren ajan pyrkien pienentämään kasvihuonepäästöjä. Se on myös edelläkävijä, jonka vaatimukset ovat tiukemmat kuin mitä esimerkiksi lainsäädäntö vaatii. Myös Kiillon tavoitteet ovat tiukat ja tavallista korkeammalla.

”Joutsenmerkin voi nähdä työkaluna ilmastonmuutostyössä. Vaatimukset ohjaavat tuotteita entistä laadukkaammiksi ja toimivammiksi, ne edistävät uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, pakkauksien kierrätettävyyttä sekä vähentävät pakkausjätteen määrää. Nämä kaikki vaikuttavat tuotteen ympäristövaikutukseen vähentävästi”, Laurén pohtii.

Joutsenmerkki on osa laajempaa kokonaisuutta ja esimerkiksi edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti vastuullista kulutusta ja tuotantoa. Tämä näkyy muun muassa vaatimuksessa hankkia kestävästi tuotettuja ja uusiutuvia raaka-aineita. Vaatimus tuotteen toimivuuden osoittamisesta puolestaan edistää laadukkaiden tuotteiden valmistamista, jolloin yliannostelun vaara ja samalla tuotteen ympäristövaikutus vähenevät.

Asiakkaille merkki luotettavuudesta ja omien arvojen mukaisesta työstä

Joutsenmerkityn tuotteen tulee olla toimivuudeltaan yhtä hyvä tai parempi kuin markkinoilla oleva vastaava tuote. Ympäristövaikutuksen lisäksi tuotteissa otetaan terveysvaikutukset tarkasti huomioon. Myös Kiillon asiakkaat kokevat Joutsenmerkin tärkeänä ja tunnistavat sen edesauttavan ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä tuotteiden turvallista käyttöä. Kiillon asiantuntijat Päivi-Leena Salviander ja Tiia Perälä kertovat Joutsenmerkin edustavan luotettavuutta asiakkaille.

”Monet kokevat Joutsenmerkin edustavan luotettavuutta kaikilla osa-alueilla. Kun valikoimaa valitaan tiettyyn kohteeseen, korostetaan erityisesti ympäristöön liittyviä asioita. Joutsenmerkin kautta uusiakin tuotteita uskalletaan ottaa valikoimaan helpommin”.

”Joutsenmerkki on tärkeä myös monelle meidän asiakkaamme asiakkaalle, esimerkiksi hoivakodeissa ja hotelleissa. Ympäristöarvot huomioidaan monessa kohteessa ja niiden halutaan näkyvän päivittäisessä tekemisessä. Merkkiin yhdistetään vahvasti terveysvaikutukset ja käyttäjäturvallisuus.”

Asiakkaiden arvostus Joutsenmerkkiä kohtaan näkyy myös konkreettisesti myyntiluvuissa. Joutsenmerkityt puhdistusaineet ovat suosituimpia ja kiloissa mitattuna jopa 70 prosentilla myydyistä ammattisiivouksen tuotteista on Joutsenmerkki.

”Uskon tämän johtuvan tuotteiden hyvästä laadusta, tehokkuudesta ja siitä, että samalla asiakas pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan ympäristöön sekä tukemaan omia ympäristöarvojaan. Tämä on myös merkki asiakkaan ja Kiillon yhteisistä arvoista,” iloitsee Laurén.