Työvälineet ja hyvinvointi kunnossa, jatkamme osallistamisen kehittämistä

Henkilöstötutkimuksella luotettavaa tietoa toiminnan tilasta

Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen kehitystyö on yksi Kiilto Familyn toimintakulttuurin ja johtamisen kulmakivistä. Viimeisen vuoden aikana kehitystyön painopisteet ovat olleet osaamisen kehittämisessä, työhyvinvoinnissa sekä koko konsernin toimintatapaa muovaavan rohkean kokeilukulttuurin edistämisessä.

Koko Kiilto Family -konsernissa vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen uusimmat tulokset kertovat henkilöstön suhtautuvan varsin valoisasti yrityksen tulevaisuuteen. Tammi-helmikuussa konsernin kaikissa yhdeksässä toimintamaassa toteutetun henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli huikea. Kyselyyn vastasi peräti 93,8 % koko henkilöstöstä.

”Olemme erityisen iloisia siitä, että henkilöstömme haluaa osallistua yhtiön ja oman työnsä kehittämiseen”, kertoo Kiilto Familyn HR Manager Minna Huru.

Henkilöstötutkimuksen toteuttaa aina puolueeton tutkimustaho, Corporate Spirit Oy. Näin tuloksia pystytään peilaamaan myös vallitseviin trendeihin ja keskiarvoihin. Vaikka tulokset olivat kautta linjan hyviä, kehityskohteitakin löytyi.

Uusia keinoja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen

Halusta osallistua yrityksen kehittämiseen kertoo myös tulos, jonka mukaan henkilöstön osallistamisessa ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa nähtiin kehitettävää.

”Henkilöstön koko osaamispotentiaalin hyödyntäminen sekä vaikutusmahdollisuuksien luominen on kaikkien etu. Olemme jo tehneet toimenpiteitä asioiden edistämiseksi. Viime vuonna pilotoimme muun muassa kaksi erilaista kehitysohjelmaa, joiden myötä olemme myös tukeneet aiempaa joustavampaa kokeilukulttuuria”, Huru kuvailee.

”Kehitysohjelmat on otettu hyvin vastaan, ne ovat herättäneet ajatuksia ja uudet toimintatavat on koettu hyödyllisiksi. Eväitä on saatu muun muassa käytännön esimiestyöhön, ajanhallintaan ja oman työn organisointiin.”

Henkilöstön kehittämisen lisäksi vaikutusmahdollisuuksia on pyritty menneenä vuonna lisäämään myös Kiilto Up –ohjelmalla, joka tähtäsi uusien liiketoimintaideoiden kehittelyyn ja innovointiin. Kuuden viikon sprinteissä edennyt ideoiden kiihdytyskaista keräsi kiitosta ja saa kansainvälisenä versiona jatkoa myös tänä vuonna.

Tuloksista kehittämisen työkaluiksi

Minna Hurun mukaan Jatkuva parantaminen ja uusiutuminen ovat osa yhteistä toimintakulttuuria, joka perustuu konsernin kaikkea toimintaa ohjaavaan asiakaslähtöiseen strategiaan.

”Henkilöstötutkimuksen tulokset ohjaavat toimintamme kehittämistä ja niitä hyödynnetään myös käynnissä olevien ja tulevien henkilöstön kehitysohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa”, Huru kertoo.

Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella yrityksen kaikissa toiminnoissa toteutetaan keväällä 2018 niin sanottu kokeilupaja. Kokeilupajassa käsitellään tuoreen tutkimuksen toimintokohtainen tulos ja toteutetaan kaikkien osallistujien toimesta vähintään yksi toimintatapakokeilu toiminnan kehittämiseksi.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä onnistuttu jälleen

Henkilöstötutkimuksen mukaan tulevaisuus nähdään varsin valoisana ja yrityksissä koetaan vallitsevan positiivinen eteenpäin menemisen henki, jonka tavoitteet ja näkymät on viestitty henkilöstölle hyvin. Työhyvinvointitoiminta on jo useiden vuosien ajan koettu yhdeksi parhaiten hoidetuista asioista Kiilto Family -konsernissa, niin nytkin.

”Työhyvinvointiohjelmamme on kattava, mutta ratkaisevaa sen tulosten kannalta on, että henkilöstömme kokee hyvinvointinäkökulmat tärkeiksi. On rohkaisevaa, että olemme onnistuneet asiassa, joka lisää henkilöstömme henkistä ja fyysistä toimintakykyä, viihtyvyyttä ja kokonaishyvinvointia, ” Huru pohtii.

”Työntekijät arvostavat erityisesti työnantajan tarjoamia liikuntamahdollisuuksia. Ajattelemme työhyvinvointia kuitenkin laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat myös johtamisen kehittäminen ja esimiestyö”, Huru kuvailee.

”Fyysiseen hyvinvointiin liittyen nostimme viime vuonna esiin muun muassa palautumiseen ja aivojen hyvinvointiin liittyviä aiheita. Lisäksi tämän vuoden aikana kaikki konsernin Suomen yhtiöt muuttuvat savuttomiksi. Osana pitkäjänteistä työhyvinvoinnin kehitystyötä olemme tänä vuonna ottaneet askeleita laajentaaksemme työhyvinvointiohjelmaamme entistä voimakkaammin myös kansainvälisiin yhtiöihimme”, hän kertoo.