Työturvallisuuden kehittäminen kuuluu työyhteisössä kaikille

Kiillossa ja Kiilto Familyssä vietettiin Turvallisuuspäivää 17.2. Ohjelmassa oli niin toimintaa, keskustelua kuin aimo annos tietoa työturvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä.

Nolla on tapa ajatella

– Turvallisuus kuuluu meille kaikille. Jokainen meistä on oman työympäristönsä paras asiantuntija, Kiillon ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Jyrki Tiihonen avasi Turvallisuuspäivän ja painotti työyhteisössä käytävän avoimen keskustelun tärkeyttä siinä, että työturvallisuuskulttuuria viedään yhteistuumin eteenpäin.

Yhtenä keinona työturvallisuuden systemaattiseksi kehittämiseksi Kiilto on liittynyt Nolla tapaturmaa -foorumiin. Foorumissa on mukana jo yli 350 työpaikkaa.

Turvallisuuspäivässä Nolla tapaturmaa -foorumia edusti Mika Liuhamo, joka totesi, että nolla tapaturmaa on työpaikoilla aidosti mahdollinen tavoite. Nolla tapaturmaa -ajattelun perusta on, että tapaturmat eivät ole sattumaa, vaan niillä on aina syynsä, ja siten ne ovat myös estettävissä.

– Nolla tapaturmaa -ajattelu on välittämistä sekä itsestä että muista. Toteutuakseen tavoite edellyttää kuitenkin sitoutumista ja konkreettisia tekoja, Liuhamo avasi onnistumisen edellytyksiä.

Rasteilla keskusteltiin ja käärittiin hihat

Ensiapurasteilla kiiltolaiset pääsivät kertaamaan toimintaa elvytystilanteissa. Ilmassa oli myös sähköä, kun työntekijät testasivat elvytysnukella defibrillaattorin oikeaa käyttöä.

Nolla tapaturmaa -foorumin pisteellä puolestaan pohdittiin keinoja, joilla kukin työntekijä voisi työssään parantaa omaa tai toisten turvallisuutta.

Turvallisuuskulttuurin rakentaminen vaatii aikaa ja työtä

EHSQ & PS specialist Pieter Jan Bots 3T Ratkaisuilta herätteli omalla rastillaan kiiltolaisia pohtimaan turvallisuuskulttuurin kehittämisen eri vaiheita. Työturvallisuuden kehittäminen on aikaa ja työtä vaativa prosessi, jossa ei ole oikotietä onneen. Bots vertasi turvallisuuskulttuurin luomista pyramidin rakentamiseen: huipulle pääseminen edellyttää vankkaa pohjatyötä. Rakentamisen eri vaiheita ei saa tehdä väärässä järjestyksessä, kun halutaan luoda kestäviä ratkaisuja työturvallisuuden kehittämiseksi.

Turvallisuuden kehittämishankkeilla tavoitteista käytäntöön

Kuluvan vuoden aikana Kiillossa kehitetään työturvallisuutta useilla kehityshankkeilla. Näitä ovat mm. trukkiturvallisuuden kehittäminen, toimenpiteiden parempi hallinta, kuukausittain vaihtuvat työturvallisuusteemat, viestinnän tehostaminen, turvallisuusperehdyttäminen sekä 3T Ratkaisujen sähköisen eOpisto-koulutusportaalin käyttöönotto.

Johtava asiantuntija Marita Hyttinen 3T Ratkaisuilta esitteli omalla rastillaan eOpiston koulutussisältöjä ja kertoi, miten niitä voidaan hyödyntää työturvallisuuden kehittämisessä.

– Materiaalien on tarkoitus olla hyvä pohja keskusteluille ja yhdessä oppimiselle, Hyttinen summasi.