Toisenlainen kevät

Vuoden 2020 kevät on tuonut eteemme jotain, mitä kukaan ei osannut ennakoida. Poikkeuksellinen tilanne on haastanut meitä sekä pakottanut sopeutumaan ja priorisoimaan.

Meillä Kiillossa muutoksia on ollut runsaasti etenkin ammattihygienialiiketoiminnassa. Raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden kysynnän maailmanlaajuinen piikki on laittanut meidät tutkimaan, kokeilemaan ja luomaan uusia ratkaisuja nopeassa aikataulussa.

Tuotekehityksessä tämä on näkynyt jokapäiväisessä työssämme, kun olemme tutkineet ja muokanneet reseptejä niin, että voimme valmistaa tehokkaita ja turvallisia tuotteita saatavilla olevista raaka-aineista laadusta tinkimättä.

”Tämä on tarkoittanut lukuisia testejä laboratoriossamme ja meidän kaikkien kemistien luovuutta ja venymistä tavoitteiden saavuttamiseksi, Kiillon tuotekehityspäällikkö Juha Issakainen toteaa. ”Olemme tuotteidemme valmistuksessa priorisoineet terveydenhuoltoa, mutta samalla palvelleet mahdollisimman kattavasti myös esimerkiksi elintarviketeollisuutta ja ammattisiivousta, jotka ovat merkittäviä tekijöitä turvallisen yhteiskunnan varmistamisessa” Issakainen jatkaa.

Tuotteiden erilainen koostumus, tuoksu tai pakkaus ovat saattaneet vaikuttaa asiakkaillamme totuttuihin käytäntöihin ja arkeen, ja kiiltolaiset haluavatkin esittää asiakkailleen lämpimät kiitokset ymmärryksestä. Olemme kaikki tässä erikoisessa tilanteessa, mutta emme yksin. Tukemalla toisiamme muutoksetkin sujuvat joustavammin.

Haasteet ruokkivat innovatiivisuutta ja luovuutta

Kun jotain ei ole saatavilla, pitää etsiä toinen vaihtoehto. Niin tuotekehitys kuin osto-osastomme ovat laittaneet peliin luovuutensa ja ammattitaitonsa löytääkseen vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kiillon kehityspäällikkö Mika Hara kertoo, että erilaiset muutokset ovat olleet välttämättömiä, sillä maailmanlaajuisen tilanteen vuoksi kaikkia raaka-aineita ja pakkauksia ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

Erikoinen tilanne on kuitenkin tuonut esiin myös koko osto-osaston joukon luovuuden ja kyvyn katsoa asioita uudesta kulmasta.

”Tätä luovuutta haluamme tukea ja toivottavasti saamme saman ilmapiirin pysymään ja jatkumaan myös erityisaikojen yli. Olenkin luottavainen, että tilanteen normalisoiduttua arkeemme jää mukaan myös uusia, paineen alla testattuja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä”, Hara jatkaa.

Kevääseen on onnistumisten lisäksi mahtunut myös epäonnistumisia, joista yrityksen ja erehdyksen kautta on kuitenkin päästy eteenpäin.

”Opittavaakin meillä vielä on, ja tarkempi analyysi tehdään akuutin tilanteen rauhoituttua”, Hara pohtii.

Globaalissa mittakaavassa tarkastelun alla on myös teollisuudessa käytettävien komponenttien virta Kiinasta.

”Toivoisimme, että Suomesta tai Euroopasta löytyisi vaihtoehtoja ja aitoa kilpailua kauempaa tuotavalle komponenttivirralle. Olemme jo ennen kriisiä keskittäneet hankintamme kotimaahan niin paljon kuin on ollut mahdollista, ja jatkossa toivoisimme kotimaisten toimittajien määrän kasvavan entisestään”, Hara toivoo.

Otetaan mittaa kulttuurista

Vaikka vallitsevan ajan puheenaiheena ovat olleet tuotteet ja niiden saatavuus, ovat ihmiset nousseet keskiöön uudella tavalla, ansaitusti ja läpi koko toimitusketjun aina raaka-aineiden toimittajista loppukäyttäjiin. Onnistumisen ketjuun kuuluvat muun muassa ostajat, asiakaspalvelijat, tuotekehittäjät, tuotantotyöntekijät; listaa voisi jatkaa loputtomiin. Olennaista on, että kriisi opettaa meitä entistä vahvemmin näkemään toisemme tuotteiden ja palvelujen takana. Osaamisen arvostus nousee.

Meistä, yksilöistä ja yrityksistä, on raaputettu esiin jotain perustavanlaatuista, joka kertoo miten puheemme ja toimintamme kohtaavat. Kiillossa yksi toimintamme kulmakivistä on sitoutuminen tulevaisuuteen, joka on saanut entistä konkreettisemman merkityksen. Tulevaisuudessa on jokaisen desinfektioaineidenvalmistajan, Kiilto mukaan lukien, mietittävä jo valmiiksi toimivia vaihtoehtoja mahdollisien materiaalitoimituskatkojen varalle. Poikkeuksellinen kevät on opettanut varautumaan myös epätodellisilta vaikuttaviin skenaarioihin ja pitämään varasuunnitelmat valmiina, jotta huoltovarmuus voidaan turvata.

Niin yksittäisten kollegojen, tiimien, kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppanienkin sitoutuminen yhteiseen onnistumiseen on ilahduttanut ja antanut motivaatiota venyä uudenlaisiin ratkaisuihin kerta toisensa jälkeen. Tämä poikkeuksellinen aika tulee muuttamaan maailmaa ja tapoja toimia, kuten varmasti myös monien yritysten toimintakulttuureja. Yhdessä voimme pitää huolen siitä, että otamme mukaamme kaikki positiiviset tavat ja luovat ratkaisut sekä etenkin kyvyn kohdata toisemme ihmisinä entistä paremmin.