Tavoitteena entistä parempi pyykinpesuaine kuluttajille

Blogikirjoituksen takana on kotimaisten Serto-pyykinpesutuotteiden tuotekehityspäällikkö Tomi Peltonen (KiiltoClean Oy). 

Joku saattaa väittää, että pelkästään saippualla tulee puhdasta, tai että tahrat lähtevät ruokasoodalla ja pyykit kannattaa huuhtoa etikalla. Jos pyykki ei ole oikeastaan edes likaista ja tahrat lähtevät vedenkin kanssa hankaamalla, on käytännössä yhdentekevää, millä lähes puhtaita tekstiilejä pesee. Kun tekstiilit likaantuvat oikeasti, voidaan alkaa ihmetellä, miksei ruokasooda tai etikka enää tehoakaan.

Jos tuntee pyykinpesun kemian, tietää, etteivät mainitut aineet riitä puhtaaseen lopputulokseen. Huonon pesulopputuloksen lisäksi myös tekstiilien ulkonäkö voi alkaa heiketä. Monille on tuttua, miltä uutena ostettu, kirkkaan värinen tekstiili alkaa näyttää muutaman pesukerran jälkeen: käsittelyaineiden hälvettyä tekstiili alkaa harmaantua, nukkaantua tai muuten menettää alkuperäisiä ominaisuuksiaan. Pesu- ja puhdistusaineet sisältävät usein enemmän kuin yhtä kemiaa. Tekstiilin hyviä ominaisuuksia voidaan ylläpitää esimerkiksi optisten kirkasteiden, harmaantumisestoaineiden ja entsyymien avulla. Kaikki lisätty kemia on tarpeellista, sillä kaikilla aineosilla on oma roolinsa pyykinpesuaineen toimivuuden kannalta.

Tuotekehityksen tavoitteena on saavuttaa täydellinen pesutulos, joka onnistuu oikeilla valinnoilla. Tarkkaan kehitetyt ja tutkitut tuotteet helpottavat kuluttajan elämää: kun valitaan omaan käyttötarkoitukseen sopiva tuote ja käytetään sitä ohjeiden mukaisesti, tekstiilinpesusta selvitään nopeasti ja helposti. Samalla saadaan haluttu pesulopputulos jo ensimmäisellä pesukerralla. Ylimääräiset pesukerrat kuluttavat turhaan aikaa, tekstiilejä, vettä ja energiaa. Pyykinpesuaineen tuotekehityksessä varmistetaan useiden testien avulla, että pesutulos on onnistunut ja luotettava kerta toisensa jälkeen.

Tuotekehitys jatkuu myös silloin, kun pyykinpesuaine löytyy jo kaupan hyllyltä

Vastuulliseen toimintaan kuuluu tuotteiden ominaisuuksien jatkuva kehittäminen. Tuotteiden muutokseen voi olla useita eri syitä. Uudella koostumuksella havaitaan parempi pesutulos tai se parantaa muita pesuprosessiin vaikuttavia ominaisuuksia, kuten hoitavuutta. Tuotemuutoksella voidaan huomioida paremmin ympäristönäkökulmat ja tuotteen käyttöturvallisuus. Joskus myös kuluttajat toivovat muutosta. Yleisesti muutoksen tarkoituksena on taata kuluttajalle entistä parempi tuote.

Tuotemuutos voi tarkoittaa muutoksia raaka-aineissa. Ennen niiden valintaa uudet raaka-aineet tutkitaan ja testataan tuotekehityksessä huolellisesti. Myös tuoteturvallisuusryhmä arvioi niiden ominaisuudet. Tärkeitä ominaisuuksia ovat toimivuus ja turvallisuus niin kuluttajan käytössä kuin tuotannossa omalla tehtaallamme. Tuotteita kehitettäessä vaikutus ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen arvioidaan tarkasti pesutehon lisäksi. Raaka-aineiden ominaisuudet, toimivuus ja testitulokset kirjataan huolellisesti järjestelmään, josta tiedot ovat myöhemmin helposti löydettävissä ja tarkasteltavissa.

Kemikaalilainsäädäntö on osa tuotekehitystä

Pesuaineita koskee EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö sekä pesuaineille erikseen säädetty pesuaineasetus. Valmiista tuotteista tehdään aina kemikaalitietoilmoitus viranomaiselle, joka tarkastaa tuotteiden sisältö- ja luokitustiedot. Viranomaiset valvovat, että tuotteissa on oikeanlaiset merkinnät ja että ne sisältävät vain sallittuja aineita. Erilaiset tunnukset, esimerkiksi Joutsenmerkki ja Allergiatunnus, viestivät siitä, että ulkopuolinen osapuoli on tarkastanut tuotteiden koostumukset vielä tiukennettujen kriteerien mukaisesti.

Myös laadunvarmistus on tärkeässä roolissa. Kaikki raaka-aineet, pakkausmateriaalit ja tuotteet tutkitaan laadunvarmistuslaboratoriossa tarkastussuunnitelmien mukaisesti. Jokaiselle tarkastuserälle annetaan laadunvarmistuksen toimesta eränumero, joka lisätään tiedonhallintajärjestelmän eräseurantaan. Eräseurannan avulla voidaan jäljittää jokaisesta tuotteesta kaikki niihin käytetyt raaka-aineet ja pakkausmateriaalit esimerkiksi laatupoikkeamaa epäiltäessä.

Kuluttajat löytävät kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden aineosaluettelot mm. yritysten ja tuotebrändien sivuilta. Voit tutustua KiiltoCleanin valmistamien pyykinpesuaineiden ainesosaluetteloihin osoitteissa www.erisan.fi ja www.serto.fi . Sisältötiedot on ilmoitettu myös tuotteiden pakkauksissa pesuaineasetuksen määräämällä tavalla.

Lisää Tomin ajatuksia pyykkäämisen kemiasta voit lukea Kiillon uutishuoneessa julkaistussa artikkelissa (alkup. artikkeli Kemia-lehti 4/2017). Voit myös tutustua kotimaisen Serto-pyykinpesuaineen valmistukseen Yhteishyvän artikkelissa (8/2015).