Suomen aktiivisin työpaikka on myös yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Vuoden 2019 henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella yksi Suomen innostavimmista työpaikoista löytyy Kiillosta. Corporate Spirit myönsi Suomen Innostavimmat Työpaikat 2019 -tunnustuksen KiiltoClean Oy:lle yhtenä PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen parhaimmat tulokset saavuttaneena yrityksenä. Tammikuussa KiiltoClean Oy palkittiin myös Suomen Aktiivisimpana Työpaikkana.

– Henkilöstö kokee, että työnantaja panostaa työhyvinvointiin ja tukee ammatillista kehittymistä. Kasvamme kovaa vauhtia, mutta tässä muutoksessakin henkilöstö luottaa ylimpään johtoon, näkee yhtiön viimeaikaisen kehityksen positiivisena, kokee, että tavoitteet ja näkymät on hyvin viestitty, että muutokset on toteutettu hyvin ja että toimintojen tavoitteet ovat selkeät. Tulos kertoo meille, että olemme onnistuneet kuuntelemaan henkilöstömme ajatuksia ja näkemyksiä, sekä kehittämään toimintaamme henkilöstömme silmissä oikeaan suuntaan, kertoo Kiillon HR Business Partner Satu von Bagh.

Innostavassa työpaikassa ei jäädä polkemaan paikoilleen

Satavuotiaassa Kiillossa panostetaan vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja kouluttamiseen. Henkilöstön taidot ja tiedot halutaan pitää ajan tasalla ja katse kiinnitettynä tulevaisuuteen, Kiillon visioon vuoteen 2080. Viime vuosien aikana henkilöstölle on järjestetty kattavasti Kiilto ProWay ja Kiilto HighWay -koulutusohjelmia, joiden avulla on onnistuttu tuomaan työpäiviin uutta tehoa ja uusia toimintamalleja. Nyt ollaan käynnistämässä lisäksi myynnin asiantuntijoille suunniteltua Kiilto SalesWay -ohjelmaa sekä tuotannon henkilöstölle tarkoitettua Kiilto LeanWay -ohjelmaa.

– Kiilto ProWay antoi uutta perspektiiviä omaan työhöni. Kävin koulutuksen kansainvälisessä ryhmässä ja sain paljon uusia ajatuksia kuunnellessani kollegoideni kokemuksia eri markkinoilta. Käytännön kokeilut auttoivat omaksumaan uusia, tehokkaampia tapoja toimia, KiiltoClean Oy:n Business Development Manager Julia Lempiäinen kuvailee koulutusohjelman antia.

– Arvostan sitä, että Kiillolla autetaan aktiivisesti kehittymään oman työn hallinnassa ja samaan aikaan kannustetaan tekemään asioita uudella tavalla. Koen, että meillä uteliaisuus ja innostuneisuus palkitaan ja työntekijöiden ammatillista kehitystä tuetaan. Samalla toimimme jatkuvasti paremmin yhtenä joukkueena, kun yhä useampi meistä Kiiltolaisista oppii samankaltaisia toimintamalleja esimerkiksi projektityöskentelyn osalta. Innostavassa työpaikassa on ilo työskennellä! Lempiäinen kiittelee.

Jokainen voi vaikuttaa

Yksi Kiillon toimintakulttuurin kulmakivistä on ”Sinä voit vaikuttaa”. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja velvollisuus yhteisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Uusiutuminen koetaan Kiillossa avaintekijäksi kilpailuedun, yhteisen menestyksen ja hyvinvoinnin rakentamiseksi. Tätä sanomaa vahvistettiin viime vuonna järjestämällä henkilöstölle Filosofian Akatemian Sinä voit vaikuttaa -verkkovalmennuskokonaisuus.

Henkilöstötutkimus tärkeä työkalu toiminnan kehittämisessä

Henkilöstötutkimus on Kiillossa ensisijaisesti työkalu toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tutkimus on oiva apu työntekijäkokemuksen seuraamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Siksi on hyvä, että tutkimuksen avulla löydetään aidosti ne asiat, joihin tarttumalla henkilöstön sitoutumista ja suorituskykyä sekä johtamista voidaan kehittää.

– Tämän vuoden tuloksista poimimme yhdeksi merkittäväksi kehityskohteeksi työn stressaavuuden vähentämisen. Tätä varten olemme jo käynnistäneet kehittämistoimia esimerkiksi töiden organisointiin sekä projektien ja töiden priorisointiin liittyen, von Bagh valaisee tulevia suunnitelmia.