SSA Rakennus Oy:n uuden moduulitehtaan työmenetelmiä on hiottu yhdessä Kiillon kanssa

Kylpyhuonemoduuleja valmistavan SSA Rakennus Oy:n tuotantoprosessissa tasalaatuinen tulos varmistuu Kiillon vedeneristysjärjestelmän ja laatoitusjärjestelmän tuotteilla. Yhteistyö Kiillon kanssa on jatkunut vuosia ja sen kuluessa on ideoitu ja toteutettu myös monia työtapoja ja moduulituotetta parantavia käytännön kehitysaskeleita. Materiaalihävikin minimoiva moduulirakentaminen on askel kohti vastuullisempaa rakentamista – tämä koetaan tärkeänä tavoitteena sekä SSA:lla että Kiillossa.

SSA Rakennus Oy:n moduulirakentamisen yksikkö on toiminut uusissa tuotantotiloissa Vantaan Viinikkalassa viime vuoden joulukuusta alkaen. SSA:n kylpyhuonemoduulituotanto alkoi vuonna 2019 ja kasvavan liiketoiminnan vaatiessa suurempia tuotantotiloja, syntyi mahdollisuus suunnitella itse uusi tehdas vastaamaan juuri moduulituotannon tarpeisiin.

Moduulitehtaanjohtaja Sampo Päkkilä kertoo, että prosessin sujuvuus kokonaisuutena on jatkuvasti tärkeämpää ja tekeminen aina vain mietitympää. Tehtaan tuotantomenetelmät ovat vakiintuneet kokemuksen kautta. Uutta rakentaessa on lähellä sijaitseva yhteistyökykyinen materiaalitoimittaja ollut iso etu. Tuotteiden saatavuus on kotimaiselta toimittajalta hyvä ja kysymyksiin on vastattu nopeasti.

 ”On mukavaa, että Kiillossa voi asioida tuttujen henkilöiden kanssa – näin yhteistyö kehittyy vahvaksi ja kanssakäyminen on helppoa asiakkaalle – silloin on helpompaa luottaa kuin toimijaan, joka haluaisi vaan lähettää tavaralavat sen syvemmin keskustelematta, sellainen toimija jää kasvottomaksi”, Päkkilä toteaa.

Yhteistyöllä on oivallettu uutta ja kehitetty tuotteita ja toimintatapoja

Moduulituote on tuotannon kasvaessa kehittynyt matkan varrella paljon. Kiillon ja SSA:n yhteistyö on ollut jo vuosia tiivistä ja yhdessä on innovoitu lukuisia pieniä työtä helpottavia ja lopputuotteen laatua parantavia kehitysaskeleita esimerkiksi liittyen vedeneristekankaan kiinnitykseen ja eristystyön viimeistelytyövaiheisiin.

Kiillon laaja osaaminen rakennuskemian ja teollisuuden liimojen parissa on auttanut optimoimaan tuloksia ja Kiillon tuotekehitys on vieraillut SSA:n tuotannossa useita kertoja. 

”Välillä on kehitetty yhdessä melkein kokeilulaboratorio-meiningillä, mutta yhteistyö on ollut hedelmällistä ja tuloksellista, koska Kiilto on aina ottanut asiakkaan tarpeet vahvasti huomioon ja ollut tosissaan mukana”, Sampo Päkkilä hymyilee.

”Työtapoja on opeteltu myös esimerkiksi märkätilapassikoulutuksessa, jonka Kiilto kävi pitämässä palveluna suoraan meidän toimitiloissamme. Se oli hieno esimerkki hyvästä yhteispelistä.”

Tarkkaan tuotantoprosessiin sopivat, laadukkaat rakennusmateriaalit ovat olennainen osa moduulirakentamista

SSA:n moduulien käyttö sujuvoittaa rakentamisen suunnittelua ja työmaan toimintaa. Loppukäyttäjälle moduuli tuo turvallisuutta. Kun kylpyhuone on rakennettu hallituissa olosuhteissa, voi tasaisen korkeaan laatuun luottaa. Korkean laadun ja tilojen turvallisuuden takaavat myös luotettavat rakennusmateriaalit.

SSA:n tuotantoprosessiin on valittu Kiillon laatoitusjärjestelmä ja KeraSafe- vedeneristysjärjestelmä.

”KiWa Inspectan auditoima märkätilasertifiointiprosessi sisältäen Eurofins Oy:n tekemän vedeneristyksen vesitiiveystestin vakuutti meidät lopullisesti Kiillon tuotteiden korkeasta laadusta. Erityisesti sertifiointiin liittyvä vedeneristyksen vesitiiveystesti on hyvin vaativa kuuma-kylmävesisuihkutuksineen, dynaamisen rasituksen testeineen ja 7 vrk upotuskokeineen”, Sampo Päkkilä toteaa.

Kiillon KeraSafe -vedeneristysjärjestelmän vesi- ja höyrytiivis kangas on elastinen ja kestävä. Yhtenäinen kangas ja järjestelmään kuuluvat läpivientien tiivistykset ja vahvikkeet takaavat vesitiiviin kokonaisuuden, joka kestää koko kylpyhuoneen käyttöiän. KeraSafe-järjestelmän halkeamien silloituskyky on korkea. Jos laatta särkyy tai yksittäinen laatta on jälkikäteen vaihdettava, vaihtaminen onnistuu ilman, että vesieriste rikkoutuu.

Moduulirakentamisen työnjohtaja Petteri Kiviniemi kuvailee, että erityistä tarkkuutta vaaditaan moduulin pohjalaatan ja seinän väliin tulevassa tiivistyksessä. KeraSafe -kankaan ja läpivientien asennus tarkastetaan ja valokuvataan työn valmistuttua. Moduulien märkätilasertifikaatti vaatii myös jatkuvaa laatuseurantaa. Työvaiheet valokuvataan ja dokumentoidaan ja prosessi on niin tarkka, että reklamaatioita ei käytännössä juurikaan tule.

”Kiillon tuotteet osana SSA:n moduulia herättävät myös SSA:n asiakkaissa luottamusta,” Sampo Päkkilä toteaa. ”Kiilto on laadukkaaksi tiedetty, vahva, kotimainen toimija.”

Ympäristöarvot ovat keskeisiä sekä SSA:n että Kiillon työssä

SSA kokee ympäristökriteerien nousevan yhä vahvemmin esiin rakennusmarkkinoiden arvovalinnoissa. Hyvä esimerkki vastuullisesta rakentamisesta on SSA:n Qiva moduulikonsepti, joka minimoi materiaalihävikin, pienentää työmaan lämpöhukkaa ja leikkaa rakentamisvaiheen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä jopa yli 50%

Kiillon aluepäällikkö Daniel Hilli kertoo, että Kiillon lupaus ympäristölle näkyy raaka-aineiden ostosta asiakastyöhön asti. Esimerkiksi pakkauksista yli 50% on valmistettu kierrätysmateriaaleista, muun muassa teollisuudesta syntyvästä kierrätysmuovista ja osuus nousee vuosittain.

”SSA:n ja Kiillon arvomaailmat kohtaavat hyvin, koska molemmat ovat kotimaisia toimijoita ja panostavat tosissaan myös ympäristöasioihin”, Hilli toteaa.

Tulevaisuudessa ympäristöarvot näkyvät todennäköisesti myös tarpeena tehdä mukautuvia, monikäyttöisiä rakennusratkaisuja: tila voi esimerkiksi päivällä palvella toimistona ja yöllä hotellina. Asunto voi muuntua perhevaiheen mukaan sinkkuasunnosta lapsiperhekodiksi ja ikäihmisten esteettömäksi kodiksi. Kiillon tuotteet on SSA:lla koettu tarpeisiin mukautuvina ja vahva laaja-alainen yhteistyö antaa hyvän pohjan kehittää markkinoiden tarpeen mukaan myös tulevaisuudessa. Uusista vaihtoehdoista keskustellaan kattavasti aina kun on tarve.

Rakennusmoduulin samoin kuin asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn liiman valmistuminen ja markkinoiden ajanmukaisiin vaatimuksiin mukautuminen vaatii monien ammattilaisten osaamisen yhdistämistä ja yhteispeliä. Omaan tekemiseen ja tuotteen jatkuvaan vastuulliseen kehitystyöhön uskotaan vahvasti sekä SSA:lla että Kiillossa.