Pesuaineiden tuotekehityksen lähtökohta on asiakkaan tuote

Kiillon yhteistyö suuren paperivalmistajan kanssa laajeni yksinkertaisesta tuotekehitysprojektista kokonaisen toimintamallin kehittämiseen.

Suuren paperivalmistajan haasteena oli tuotantoyksikkö, jossa käytetään korkealaatuisen paperin valmistamiseen selluloosan lisäksi paljon päällyste- ja täyteainepigmenttejä.

Päällystyspastoilla aikaansaadaan hienopapereihin korkeaa kiiltoastetta sekä erilaisia paino- ja käsittelyominaisuuksia. Tässä tuotantoyksikössä valmistettavia erikoispapereita käytetään mm. aikakauslehdissä ja markkinointimateriaaleissa – silloin, kun tarvitaan esimerkiksi ylellistä tai huoliteltua vaikutelmaa.

Päällystemassat aiheuttavat haasteita laitteiston puhtaanapidolle

Ylellisen viimestelypinnan aikaansaavat materiaalit asettivat kuitenkin kiperiä haasteita tuotantolaitteiden ja prosessiputkistojen puhtaanapidolle. Erityisesti päällystepastat vaativat pesuaineilta ja pesuprosesseilta paljon.

Prosessiputkiston pesussa pesuaineen täytyy pystyä puhdistamaan putkiston jokainen mutka ja rakonen – jopa sihdit, joiden läpi täyteaineet kuljetetaan massan tasaisuuden varmistamiseksi.

Mikäli pastapesuun kehitetty aine ei suoriudu laitteistojen ja putkiston puhdistamisesta tarvittavalla tarkkuudella, laitteita joudutaan purkamaan ja puhdistamaan manuaalisesti.

Katso videolta mihin kaikkiin paperikoneen kohteisiin käytetään Kiillon pesuaineita:
https://youtu.be/psapJWOnLaM