Olosuhteet vaikuttavat rakennustuotteiden kuivumiseen

Vaihtelevat olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti rakennustuotteiden kuivumisaikoihin. Kiillolla on aloitettu tutkimus, jossa selvitetään tarkemmin eri olosuhteiden vaikutusta. Tiedot auttavat esimerkiksi työmaiden aikataulujen hallinnassa.

Rakentamisen tuotekehityksen päällikkö Petri Heljo Kiillolta muistuttaa, että rakentamisen tuotteiden, esimerkiksi lattiatasoitteiden kuivumisajat on ilmoitettu yleensä standardiolosuhteiden mukaan.

”Monissa rakentamisen standardeissa määritellään lämpötilaksi 23 astetta ja ilman suhteelliseksi kosteudeksi 50 prosenttia. Kun tuoteselosteessa kerrotaan kuivumisaika, niin se on usein kuivumisaika nimenomaan näissä olosuhteissa.”

Käytännössä olosuhteet työmailla vaihtelevat kuitenkin suuresti vuodenaikojenkin mukaan. Vaihtelevissa olosuhteissa kuivumisaikakin saattaa poiketa merkittävästi standardioloissa mitatusta kuivumisajasta. Siksi on tärkeää ymmärtää olosuhteiden vaikutusta kuivumisaikoihin.

”Rakennushankkeiden aikataulut ovat tiukkoja. Jos betoni- ja tasoiterakenteiden kuivumiseen kuluukin odotettua enemmän aikaa, niin myös seuraavat työvaiheet myöhästyvät.”

Oikaistakaan ei kannata. Mikäli materiaaleja jätetään liian märiksi, riskinä ovat sisäilmaongelmat.

Hyötytietoa rakentajille

Kiillolla on aloitettu tutkimus, jossa selvitetään, miten poikkeavat olosuhteet käytännössä vaikuttavat kuivumisaikoihin.

”Tutkimme olosuhdekammioissa esimerkiksi sitä, missä ajassa eri vahvuiset lattiatasoitekerrokset kuivuvat eri olosuhteissa. Olosuhdekammiossa lämpötilaa ja kosteutta voidaan vaihdella halutulla tavalla, lämpö voi olla vaikkapa 10 astetta ja kosteus 70 prosenttia”, Rakentamisen liiketoimintajohtaja Miikka Haapa-aho sanoo.

Tutkimukset keskittyvät tällä hetkellä erityisesti pumpattaviin lattiatasoitteisiin. Lisäksi Kiillolla selvitetään myös muun muassa märkätilarakentamisen primereiden, tasoitteiden ja vedeneristeiden kuivumisen olosuhderiippuvuutta. Märkätilatuotteiden tutkimustulokset voivat auttaa esimerkiksi suuria teollisia kylpyhuonevalmistajia optimoimaan omat olosuhteensa.

”Teemme kuivumisaikojen optimoinnin ja olosuhteiden seurannan osalta mielellämme myös yhteistyötä kumppaniemme kanssa”, Haapa-aho mainitsee.

Nopeakin voi olla vain suhteellisen nopea

Hieman osviittaa siitä, kuinka suuri vaikutus olosuhteilla käytännössä on, voidaan saada Kiillon aikaisemmin teettämistä aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. Heljon mukaan asiaa on yleisesti tutkittu jonkin verran, mutta kosteudenhallintaa tukevalle lisätiedolle olosuhteiden vaikutuksesta on selkeästi tarvetta. 

”Jos 40 millimetriä paksu kerros pumpattavaa lattiatasoitetta kuivuu normaaliolosuhteissa noin kuukaudessa, niin viidentoista asteen lämmössä ja 55 prosentin suhteellisessa kosteudessa kuivuminen voi kestää jopa 15 päivää pidempään”, Heljo sanoo.

Poikkeavissa olosuhteissa nopeakin tuote on vain suhteellisen nopea.

Rakennuslämmitin ei tee aina autuaaksi

Heljo toivoo, että tutkimuksista kertyvän datan avulla olosuhteiden merkitystä kuivumiselle voidaan tuoda entistä paremmin esille ja käyttöön.

”Kun aikataulut ovat tiukkoja, niin ideaalia tietenkin olisi, että olosuhteet kuivumiselle olisivat hyvät heti alusta lähtien. Tämä ei tietenkään aina toteudu. Mutta mitä varhaisemmassa vaiheessa oletettua hitaampi kuivuminen havaitaan, sitä paremmin siihen vielä pystytään puuttumaan. Tällä voitaisiin välttää kuivumisaikoihin liittyviä aikatauluhaasteita.”

Tutkimus auttaa osaltaan myös ennakoimaan kuivumista vallitsevissa olosuhteissa. Aina kuivumisen kanssa ei ole kiire.

”Mikäli esimerkiksi matalammassa lämpötilassa saavutettava kuivumisaika sopii projektin aikatauluihin, tilan lisälämmittäminen kuivumisen tehostamiseksi ei ole energiankulutuksen ja ympäristön kannalta järkevää”, Petri Heljo muistuttaa.