Monipuolinen turvallisuuskoulutus on osa henkilöstön osaamisen kehittämistä

Kiilto Oy:llä noudatetaan tarkasti alan turvallisuusvaatimuksia. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja jokaista työntekijää kannustetaan kiinnittämään huomiota oman työnsä turvallisuuteen.

Kiillolla työskennellään kemikaalien parissa, joten työturvallisuudesta huolehtinen on tärkeä ja itsestään selvä asia.

”Otamme turvallisuusasiat vakavasti, myös laki velvoittaa meitä kemianteollisuuden toimijana. Tapaturmien ehkäiseminen on keskeistä turvallisuustyötämme”, Kiillon ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Jyrki Tiihonen kertoo.

Kiillon tehtaan turvallisuustoiminta on suunnitelmallista ja perustuu onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Henkilöstön jatkuva turvallisuuskoulutus on olennainen osa kokonaisuutta.

Onnettomuusharjoituksia kaiken varalta

Kiillon tehdasalueella Lempäälässä harjoitellaan säännöllisesti ongelmatilanteiden varalta – niin suuronnettomuutta kuin pienempiäkin tapaturmatilanteita varten. Osa henkilöstöstä työskentelee oman työnsä ohella tehdaspalokunnassa. Työvuorossa on aina sovittu määrä omia palokuntalaisia sekä ensiaputaitoisia työntekijöitä. Lähellä oleva vapaapalokunta ehtii sekin paikalle alle kymmenessä minuutissa.

Viimeksi 20. syyskuuta Kiillon alueella harjoiteltiin Pelastuslaitoksen kanssa suuronnettomuustilannetta. Esimerkkinä mahdollisesta vaarasta oli helposti syttyvän nesteen, vinyyliasetaattimonomeerin vuoto- ja syttymistapaus. Harjoituksissa otetaan huomioon kemikaalipalon muodostaman haitallisen savun leviäminen ympäristöön, myös tehdasaluetta sivuaville valtaväylille, Tampereentielle ja Tampereen moottoritielle. Harjoituksessa oli mukana myös vakuutusyhtiöiden ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edustajia.

Monimuotoista turvallisuuskoulutusta

”Pyrimme herättelemään henkilöstön turvallisuusajattelua monin eri keinoin. Kaikkia, myös toimistohenkilökuntaa koulutetaan kemikaalien riskeistä”, Jyrki Tiihonen kertoo.

”Kerran vuodessa järjestämme kiiltolaisille turvallisuuspäivän, jolloin pidetään myös ensiapukurssi koko henkilöstölle.”

Säännöllistä turvallisuuskoulutusta järjestetään kunkin työntekijän tehtävänalueen mukaan esimerkiksi teemoilla: isosyanaatit, henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä sekä vuodontorjunta. Koulutusohjelma on kattava.

Työturvallisuusasioihin kannustetaan kiinnittämään huomiota päivittäisessä työssä. ”Henkilöstöä on pyydetty ilmoittamaan havaitsemistaan turvallisuuspuutteista”, Jyrki Tiihonen kertoo. ”Epäkohtiin halutaan puuttua välittömästi. Näiden havaintojen määrä onkin kasvanut, se on koettu hyväksi tavaksi vaikuttaa omaan työskentely-ympäristöön.”

Kuluvana vuonna on kiinnitetty erityistä huomiota trukkiturvallisuuteen, esimerkiksi jalankulun ja trukkien reitteihin varastossa ja ulkoalueilla. Ohjeistusta ja koulutusta on lisätty ja täsmennetty tarpeen mukaan.

”Muutamia tapaturmia on sattunut juuri trukkiliikenteeseen liittyen. Tapaturmien lukumäärää on nyt lisätoimilla saatu pienennettyä vuoteen 2016 verrattuna.”

Yhteistyötä kemianteollisuuden toimijoiden kesken

Kiilto tekee turvallisuusteemoissa yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Kemianteollisuus ry on pitkän linjan kumppani kemian alan isolle tekijälle.

”Kiilto osallistuu useisiin yhteistyöryhmiin, annamme muun muassa lausuntoja valmisteilla oleviin säädösluonnoksiin. Yhteistyön kautta saamme jaettua omia hyviä käytänteitä sekä vastaanotamme tuoreinta tietoa esimerkiksi tulossa olevista säädösmuutoksista.”

Kiilto on mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa eli Nolliksessa. Yhteistyötä ollaan aloittamassa myös Liikenneturvan kanssa. Liikenneturvan kanssa kiinnitetään huomiota henkilöstön työmatkojen turvallisuuteen.