Miten vastuullisuus näkyy raaka-aineiden hankinnassa? Kiillon kriteerit raaka-aineille ovat tavallistakin tiukemmat.

Kiillon tavoittelema ympäristöjohtajuus näkyy myös vaatimuksissa toimittajille ja raaka-aineille. Raaka-aineiden hankintaprosessi voi kestää useita kuukausia ja vastuullisuus kriteerit niin toimittajille kuin raaka-aineillekin ovat kovat.

Vastuullisuus näkyy Kiillolla tavassa toimia ja ulottuu koko toimitusketjun päästä päähän. Tuotekehityksessä tehdään jatkuvasti töitä vastuullisempien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen löytämiseksi, yhtenä osana työtä testataan uusia ja vaihtoehtoisia raaka-aineita.

”Tuotekehitys tekee tiivistä yhteistyötä toimittajien ja raaka-aineiden hankinnan kanssa. Uusien tuotteiden kohdalla tuotekehitys esimerkiksi kertoo, millaista raaka-ainetta ja millä kriteereillä ollaan etsimässä”, kertoo Mira Suominen Kiillon ostoista ja jatkaa:

”Sopivaa raaka-ainetta joko kysytään olemassa olevilta toimittajilta tai sopivaa toimittajaa etsitään raaka-aineen CAS-numeron perusteella tietokannasta. Nykyiset toimittajat tietävät Kiillon tarkat vaatimukset ja kriteerit vastuullisuudelle ja osaavat myös itse tarjota sopivia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Kiilto Naturan kohdalla on vaatimuksena, että raaka-aineessa oleva hiili on peräisin kasveista eli BCI (biorenewable carbon index) on 100 %. Raaka-aineen tulee olla myös nopeasti biohajoava eli readily biodegradable.”

Raaka-aineita joudutaan usein etsimään myös Suomen ulkopuolelta, kansainvälisilta toimittajilta. Kiillon korkeat ympäristötavoitteet ja vastuullisuusvaatimukset kumppaneille ovat usein yllättäneet uusia toimittajia. Erityisesti Joutsenmerkittyjen tuotteiden kohdalla kriteerit ovat tavallistakin korkeammat.

”Potentiaaliset toimittajat arvioidaan Kiillon toimittajaarviointilomakkeella, jossa otetaan huomioon esimerkiksi toimittajan ympäristötavoitteet ja raaka-aineiden alkuperämaa. Raaka-aineet pyritään löytämään mahdollisimman läheltä.

Uusien raaka-aineiden käyttöönotto on pitkä prosessi

Uusien Natura-tuotteiden ja raaka-aineiden kohdalla prosessi lähtee liikkeelle sopivan toimittajan löydyttyä. Toimittajalta pyydetään näyte raaka-aineesta, joka lähetetään Kiillon tuotekehitykseen tutkittavaksi. Kaikki uudet ja vaihtoehtoiset raaka-aineet tutkitaan tarkasti ja niille tehdään erilaisia testejä. Esimerkiksi säilyvyystestin tulosten saamisessa voi kestää jopa kolme kuukautta. Jos raaka-aine läpäisee testit, päästään toimittajan kanssa keskustelemaan jatkosta. Joutsenmerkittyjen tuotteiden kohdalla raaka-aineen valmistajan tulee lisäksi täyttää joutsenmerkkidokumentit.

”Toisinaan voi eteen tulla tilanne, jossa ei Joutsenmerkkidokumenttien saanti onnistukaan. Tällöin prosessi toimittajan kanssa keskeytyy emmekä voi jatkaa kyseisen raaka-aineen kohdalla yhteistyötä. Tietoisena tästä, pyrimme siihen, että meillä on aina useampi vaihtoehtoinen toimittaja”, kertoo Suominen.

”Yleisesti on tiedossa, että Pohjoismaissa ja Skandinaviassa vastuullisuuskriteerit ovat korkeat ja vastuullisuus näkyy yritysten tavassa toimia. Kiillon omat tavoitteet ovat vielä korkeammalla ja tämä saattaa joskus yllättää toimittajia. Olemme saaneet kehuja esimerkiksi siitä, että lupauksessa olla hiilineutraali koskee jo vuotta 2028, kun lupaus EU-tasolla on vuoteen 2050 mennessä.”