Asiantuntija: Mitä nopeus tarkoittaa vedeneristyksessä?

Kansan suussa kulkee kaikkien tuntema sananparsi, jonka mukaan jonkun asian tekeminen on niin yksitoikkoista, että on kuin katselisi maalin kuivumista.  Voin vakuuttaa, että vedeneristeen kuivumisen katselu ei tuo sen suurempaa mielihyvää kuin maalinkaan kuivumisen seuranta. Vedeneristeen kuivuminen on kuitenkin asia, johon ammatillisessa mielessä törmään yhä uudestaan ja uudestaan, sillä myöskään asiakkaamme eivät koe sitä tuottavaksi työksi. Asiakkaamme haastavat meitä kehittämään yhä nopeampia ratkaisuja, mutta mikä merkitys nopeudella oikeasti on vedeneristystyössä?

Nopeus ei tarkoita vain tuotteen lyhyempää kuivumisaikaa, vaan kyse on kokonaisuudesta, johon liittyy ennen muuta työtavat ja -rytmi. Nopeus sinällään ei ole   mikään itseisarvo, vaan sen kautta syntyy laadullisia ja kustannuksellisia hyötyjä. Märkätilarakentamisessa nopeus merkitsee odotusaikojen lyhenemistä ja työvaiheiden vähenemistä. Jokin rakentamisen osa-alue voidaan siis tehdä aiempaa helpommin tinkimättä laadusta ja jopa laatua parantaen.  Nopean tuotteen avulla työ saadaan valmiiksi aiemmin, ja tätä kautta säästetään kustannuksissa. Loppuasiakkaan näkökulmasta nopeasti valmistuva rakennus- tai korjaustyö tuottaa myös mukavuushyötyä – tarve oman kylpyhuoneen päivittäiselle käytölle on usein varsin suuri, ja kaikki keinot haitta-ajan vähentämiseksi ovat yleensä tervetulleita. 

Märkätilarakentamisen tuoteratkaisut ovat kehittyneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Tuotteet ja niistä koostuvat järjestelmät ovat entistä tehokkaampia käyttää. Kiilto Pro Pikamärkätilajärjestelmään kuuluu suuri joukko erilaisia tuotteita märkätilan nopeaan rakentamiseen, muun muassa foliomainen vedeneristekangas Kiilto Kerasafe+, sementtipohjainen ja hengittävä vedeneriste Kiilto Keramix sekä Kiilto KeraPro Pikavedeneriste. Jokaisella näistä tuotteista on omat selkeät etunsa. Esimerkiksi Kiilto Kerasafe+ on seinäpinnoilla laatoitettavissa heti ilman odottelua. Kiilto KeraPron etuna on sen tuttuus ja yksikomponenttisuus. Se on helposti telattava, ja varsinkin sen työstöominaisuudet ja ergonomia tekevät siitä tekijälle erinomaisen tuotteen. Etuna on myös nopeus: se ei edellytä kerrosten välisten kuivumisten odottelua, vaan vedeneristys saadaan valmiiksi yhdellä työkerralla. Kun Kiilto KeraPron kanssa käytetään Kiilto PrimerOne Nopea tartuntapohjustetta ja Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassaa, vedeneritystyö nopeutuu kokonaisuudessaan huomattavasti. Suuremmissa kohteissa Kiilto KeraPro voidaan myös ruiskuttaa korkeapaineruiskulla. Tällä työmenetelmällä päästään useiden satojen neliöiden vedeneristysmääriin per päivä.

Onko nopeus aina hyödyllinen ominaisuus? Ei ole. Nopeus on ominaisuus, joka tulee sovittaa omaan työtapaan ja toimintamalliin. Me tuomme esille tuotteittemme nopeutta, koska sen avulla voidaan   saavuttaa merkittävää hyötyä. Tosin saavutettava hyöty riippuu aina sekä kohteesta että tekijän työtavoista. Jokainen tekijä arvioikoon, milloin nopeus ja helppous ovat aidosti työtä edesauttavia tekijöitä. Meidän tehtävänämme on tarjota monipuolisia ratkaisuita erilaisiin tilanteisiin. Loppukaneettina voidaan kuitenkin todeta, että hitaasti tai nopeasti, tärkeintä on se, että työ kokonaisuutena tehdään laadukkaasti ja oikein. 

 

Mikka Suppula
Head of Sales Construction