Asiantuntija: Matala-alkaliset tasoitteet työkalu sisäilmaongelmien ehkäisyssä

Sisäilmaongelmien ratkominen on kallista ja haastavaa, ja ongelman lähdettä voi olla hankala tunnistaa. Havaitut ongelmat pitää luonnollisesti ratkaista ja korjata, mutta olennaista on keskittyä myös ennaltaehkäisyyn. Matala-alkalisilla tasoitteilla voidaan vähentää sisäilmaongelmia.

Sisäilmaongelmat eivät ole synonyymi homeelle, sillä sisäilmaan voi vapautua myös haitallisia VOC-päästöjä. Varsinkin julkisten tilojen lattiapinnoitteena yleisesti käytetty muovimatto ja sen asentaminen liian märälle alustalle on julkisessa keskustelussa usein kuultu sisäilmaongelmien lähde. Asia on kuitenkin monimutkaisempi, mutta ongelmien ehkäisemiseksi on olemassa keinoja.

Tehokas suojaus lattiatasoitteella

Betonin korkean pH-arvon (>12,5) eli alkalisen kosteuden on todistettu aiheuttavan mattoliimojen ja pintamateriaalissa olevien aineiden hajoamista. Hajoamisprosessin tuloksena sisäilmaan vapautuu emissioita, kuten 2-etyyliheksanolia ja butanolia. Emissioiden määrään vaikuttavat käytettävien tuotteiden koostumuksen lisäksi alustan aggressiivisuus, toisin sanoen alkalisuuden ja kosteuden yhteisvaikutus.

Niin Kiilto Oy:n omassa tuotekehityslaboratoriossa tehdyt pitkäaikaisseurannat kuin tutkimukset Suomessa ja Ruotsissa ovat osoittaneet, että matala-alkalinen (pH<11) lattiatasoitekerros pintamateriaalin ja betonin välissä toimii puskurina alapuolella olevan betonin aiheuttamaa alkalirasitusta vastaan. Jo 2 mm:n kerroksella on havaittu olevan suojaava vaikutus, mutta suositeltava kerroksen paksuus on vähintään 5 mm. Tällöin saavutetaan tehokkaampi alkalisuojaus.

Kestävät ratkaisut luovat hyvinvointia

Tasoitekerroksen suojaavan vaikutuksen kannalta kriittisenä kosteusrajana pidetään betonilla n. 90 % RH. Rajan alapuolella kosteus liikkuu höyrymuotoisena, ja pintaa voidaan jatkotyöstää. Tasoitekerroksen suojaavan vaikutuksen lisäksi pitää kuitenkin huomioida myös rakenteen ja liimauksen toimivuus; esimerkiksi mitä kosteampi alusta on, sitä hitaammin vesiohenteinen liima kuivuu. Liimatuilla muovipäällysteillä alustan kosteuden ei tulisi missään olosuhteissa olla yli 85 % RH.

Lattiatasoitteen matala-alkalisuuden voi tarkistaa tuotteen käyttöturvatiedotteesta. Esimerkiksi Kiilto Oy:n matala-alkaliset lattiatasoitteet ja -massat ( pH <11) ovat tyypiltään itsestään kuivuvia tuotteita. Niiden nopea kuivuminen perustuu aluminaattisementtiä sisältävään sideainejärjestelmään, jonka ansiosta niihin ohjeen mukaisesti annosteltava vesimäärä sitoutuu lähes täysin kemiallisesti.

Sisäilmakysymyksissä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole kysymys rakenteista, tuotteista tai kemiallisista reaktioista, vaan siitä, miten ne vaikuttavat hyvinvointiimme. Vietämme tänä päivänä suurimman osan ajastamme sisätiloissa, ja juuri siksi sisäilmaongelmiin puuttuminen sekä niiden ennaltaehkäisy ovat tärkeä osa hyvinvointiamme. Vain tekemällä laadukkaita, huolellisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja varmistamme tilan terveen ja kestävän elinkaaren. Kestävyys on lopulta myös kustannustehokkainta, niin rakennuskannan kuin terveytemme näkökulmasta.

Pertti Lindberg

Tuotekehityspäällikkö
Kiilto Oy