Maailman pienimmällä pesupallolla on tärkeä opetus suomalaisille

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on huolissaan pyykinpesun ympäristövaikutuksista. Kuitenkin jopa joka kolmas vastaajista myöntää, ettei seuraa pesuaineiden annosteluohjeita. Maailman pienin pesupallo haluaa opettaa, että pyykinpesussa pieni on suurta.

Kantar TNS:n Sertolle suorittamassa kuluttajatutkimuksessa* 51 prosenttia vastaajista kertoi kiinnittävänsä pesuainevalinnoissaan huomiota ympäristöystävällisyyteen liittyviin seikkoihin. Kolmasosa pyykinpesijöistä ei kuitenkaan mittaa pesuaineen annosmäärää koskaan.

– Tutkimustulos on siinä mielessä huolestuttava, että pesuaineen oikea annostelu on tärkein keino, jolla kuluttaja voi vaikuttaa pyykinpesun ympäristövaikutuksiin, kommentoi Serton Brand Manager Anna-Kaisa Tarjasalo Kiillosta.

Uudistettu Serto tukee Kiillon Lupausta ympäristölle 

Serto on Kiillon kuluttajaliiketoiminnan pyykinpesuainesarja, jonka tuotteet kehitetään ja valmistetaan Suomessa. 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Kiillon halu olla alansa ympäristöjohtaja näkyy pyrkimyksenä kehittää toimintaa, asenteita ja päätöksentekoa jatkuvasti entistä ympäristömyönteisempään suuntaan. Viime vuonna käynnistetty Lupaus ympäristölle -hanke ulottuu Kiillossa kaikkeen toimintaan: materiaali- ja pakkausvalintoihin, tuotekehitykseen, logistiikkaan, palveluihin ja energiaratkaisuihin.

Serton uudistuksessa yhdistyy monta ympäristömyönteisyyttä lisäävää tekijää. Pitkän tuotekehityksen tuloksena Sertolle kehitettiin Kiillossa uusi pesuaineresepti: pyykinpesuaineen valmistamiseen kuluu nyt aiempaa vähemmän vettä, ja entistä riittoisamman koostumuksen ansiosta pesuainetta tarvitaan nyt koneellista kohti huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Pienemmät pesuainepullot vievät myös vähemmän tilaa ja vähentävät sekä pakkausmuovin määrää että kuljetuksesta aiheutuvia haittoja ympäristölle. Uusissa, Monninkylässä valmistetuissa pakkauksissa on käytetty 12 prosenttia vähemmän muovia kuin aiemmissa pakkauksissa, ja ne voidaan kierrättää pakkausmuovin keräyspisteissä. 

Pikkuruinen pesupallo ohjaa oikeaan annosteluun

Serton uudistuksessa tärkeä rooli on myös pienenpienellä yksityiskohdalla: maailman pienimmällä pesupallolla. Pallon tehtävänä on havainnollistaa pyykinpesijälle entistä selkeämmin, kuinka vähän pyykinpesuainetta oikeasti tarvitaan. Riittävä pesuainemäärä 4–5 kg:n koneelliseen on 27 ml, eli alle kaksi ruokalusikallista.**

– Meidän tehtävämme on kehittää entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Lisäksi haluamme opastaa kuluttajia  ympäristöystävällisempään pyykinpesuun, jossa pesuaineen oikealla annostelulla on merkittävä rooli, sanoo Tarjasalo.

*Tutkimus suoritettiin Kantar TNS:n verkkokyselynä 18.–23.1.2019 ja siinä käytettiin mobiilioptimoitua lomaketta. Vastaajia oli 1096. Vain kokonaan täytetyt lomakkeet hyväksyttiin mukaan analyysiin. 

***Pestävän pyykin paino suunnilleen 4–5 kg, pehmeä vesi