Lisää mitattavuutta ympäristötyöhön

Vuonna 2018 ympäristö nostettiin Kiillossa entistä tietoisemmin toiminnan ja strategioiden ytimeen. Syntyi Lupaus ympäristölle, jonka kaikilla neljällä osa-alueella on reilun kahden vuoden ajan tehty lujasti töitä kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2020 lopulla Kiillossa tunnistettiin tarve päivittää Lupausta ympäristölle.

Brändi- ja viestintäjohtaja Eeva Soljan mukaan Kiillossa on erityisesti viimeisten vuosien aikana järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti tutkittu eri mahdollisuuksia vaikuttaville ympäristöteoille ja samalla opittu valtavasti. Lupaus ympäristölle -linjausten muutostarpeiden taustalla hän tunnistaa kolme tekijää.

”Koimme, että tarvitsimme Lupauksemme ympärille entistä konkreettisempaa viestintää ja muotoilimme osa-alueita sanoittamaan selkeämmin sitä, mitä tavoittelemme. Toisaalta olemme kahden vuoden aikana myös saavuttaneet monia alkuperäisistä tavoitteistamme, joten niiden tilalle tarvitsimme uusia. Kolmas tarve tarkennuksille syntyi tavoitteista, joiden mittaamisen olemme huomanneet lyhyellä aikavälillä kansainvälisesti koko konsernimme tasolla haastavaksi. Jotta voimme jatkuvasti ja todenmukaisesti seurata kehitystämme, tarvitsemme selkeyttä ja mitattavuutta”, hän kertoo.

Solja muistuttaa, että hyvä tavoite on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa. Se on mitattava, luotettavaan tietoon perustuva ja muun toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen. Tavoitteiden asettaminen on kuitenkin lopulta arpapeliä – paras arvaus siitä, mihin voi olla mahdollisuus päästä.

”Voimme iloksemme todeta saavuttaneemme useita asettamistamme tavoitteista”, hän summaa.

Saavutetut tavoitteet

 • Olemme vuodesta 2019 lähtien osallistuneet ympäristöhankkeisiin, joiden tarkoituksena on hiilinielujen lisääminen.
 • Käynnistimme pakkausmateriaalin takaisinkeräyksen vuonna 2019.
 • Sisällytimme vuoteen 2020 mennessä kaikkiin Kiillon koulutuksiin kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyvän koulutusosion.
 • Toimme vuonna 2020 ympäristökeskustelun osaksi kaikkia asiakaskohtaamisiamme.
 • Koko Kiillon henkilöstö ympäristökoulutettiin 2020 aikana.

Haasteista syntyy uutta osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja

Koska Kiiltoa ohjaa tavoite ympäristöjohtajuudesta, on rima asetettava riittävän korkealle.

”Jouduimme kuitenkin huomaamaan, että kovasta työstä huolimatta, riman ylitykseen pitää toisinaan ottaa vauhtia toisenkin kerran. Toisaalta opimme myös, ettemme olleet osanneet asettaa kaikkia alkuperäisiä tavoitteitamme niin, että niiden seuraaminen olisi yhteismitallista kaikissa Kiillon toimintamaissa”, Solja sanoo.

Koronapandemian värittämä vuosi oli Kiillolle koulutusten osalta haastava, eikä 20 000 asiakkaan koulutustavoitetta Suomessa onnistuttu saavuttamaan.

”Kehitimme kuitenkin ketterästi uusia toimintamalleja ja siirryimme nopeasti käyttämään webinaareja. Siitä huolimatta jäimme tavoitteestamme, mutta saimme uusia työkaluja entistä kovempien tavoitteiden saavuttamiseen jatkossa”, Solja toteaa.

Tämän lisäksi tavoite uusiutuvien tai biopohjaisten raaka-aineiden määrän tuplaamisesta osoittautui kokonaisuutena haasteelliseksi, sillä esimerkiksi KiillonTanskan tehtaalla vihreiden materiaalien osuus on jo nyt 70%.

”Tästä syystä tarkensimme tavoitetta ja erotimme nestemäisiä tuotteita valmistavat kemiantehtaamme sekä kuivatuotannon omiksi kokonaisuuksikseen. Emme tinkineet tavoitteesta, mutta muutimme mittaustapaa niin, että pystymme aidosti seuraamaan toimiemme vaikuttavuutta”.

Jo saavutettujen tavoitteiden tilalleasetettiin uusia. Soljan mukaan ne ottavat aiempaa paremmin huomioon koko kansainvälisen Kiillon sekä vastaavat haasteisiin, joita matkan varrella on tunnistettu.

Kohti uutta – lisää konkretiaa ja selkeyttä

Kiillon Lupaus ympäristölle koostuu jatkossakin neljästä tutusta osa-alueesta, joita ovat vihreä energia, vihreät pakkaukset ja logistiikka, vihreät materiaalivalinnat sekä vihreät palvelut.

”Vihreän energian osalta päätimme jatkaa hiilinielujen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Lisäksi sisällytimme aiemmin erillisen logistiikkaan liittyvän tavoitteen lupaukseemme olla hiilineutraali kaikkien toimintojemme osalta vuonna 2028”, Solja luettelee.

Vihreiden materiaalivalintojen kohdalla aiempana tavoitteena oli olla toimialan johtava kiertotalousyritys. Se tarkentui lupaukseksi fossiilisen ja neitseellisen raaka-aineen käytön vähentämisestä sekä jätemäärän pienentämisestä joka vuosi.

Vihreiden pakkausten ja logistiikan osalta Kiilto lupasi aiemmin, että sen pakkausvalinnat perustuvat positiiviseen ympäristövaikutukseen.

”Jotta voimme mitata ympäristövaikutustamme tehokkaammin, lupaamme jatkossa vähentää fossiilisten ja neitseellisten pakkausten käyttöä joka vuosi”, Solja tarkentaa.

Vihreiden palveluiden päätavoitteeksi kiteytyi lupaus auttaa asiakkaita pienentämään ympäristöjalanjälkeään.

Lisäksi asiakkaiden materiaalin käytön vähentämiseksi asetetun tavoitteen aikataulua tiukennettiin. Myös vuosittain ympäristökoulutettavien asiakkaiden määrä päivitettiin vastaamaan koko kansainvälisen Kiillon tasoa, lukumäärä kasvoi kymmenellä tuhannella.

Kiillon Lupaus ympäristölle kokonaisuudessaan:

Vihreä energia: Toimintomme ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä.

 • Vuoteen 2025 mennessä leikkaamme energian kulutusta/tuotettu tonni 20 % vuoden 2010 tasosta.
 • Käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa vuonna 2028.
 • Osallistumme ympäristöhankkeisiin, joiden tarkoituksena on hiilinielujen lisääminen.

Vihreät materiaalivalinnat: Vähennämme fossiilisenjaneitseellisen raaka-aineen käyttöä ja pienennämme jätemäärää joka vuosi.

 • Tuplaamme kierrätysperäiset ja uusiutuvat raaka-aineet kemian tehtaillamme vuoteen 2025 mennessä.
 • Viisinkertaistamme kierrätysperäiset ja uusiutuvat raaka-aineet kuivatuotetehtaillamme vuoteen 2025 mennessä.
 • Puolitamme jätemäärämme vuoteen 2025 mennessä.

Vihreät pakkaukset ja logistiikka: Vähennämme fossiilisten ja neitseellisten pakkausten käyttöä joka vuosi.

 • 70 % pakkauksistamme on uudelleenkäytettäviä, kierrätysmateriaalia tai uusiutuvia vuoteen 2025 mennessä.
 • Autamme asiakkaitamme kierrättämään lisäämällä jokaiseen pakkaukseen ympäristötietoa vuoteen 2022 mennessä.
 • Pilotoimme suljettua pakkausmateriaalin kiertoa vuosina 2020-2022. Haluamme lisätä kierrätysmateriaalin määrää pakkauksissamme ja lisätä asiakkaidemme ympäristötietoisuutta.

Vihreät palvelut: Autamme asiakkaitamme pienentämään ympäristöjalanjälkeään.

 • Vähennämme asiakkaidemme materiaalikäyttöä: Vuoteen 2023 mennessä 50 000 kg/vuosi ja sen jälkeen 200 000 kg/vuosi.
 • Kaikkiin koulutuksiimme sisältyy kestävän kehityksen osio.Koulutamme n. 30 000 henkilöä vuodessa.

  

Lue lisää Kiillon Lupauksesta ympäristölle