Lilli Puntti: Vältä vaaraa uhmailemasta – työsuojelupäällikkönä Kiillossa 2009–2016

Ristiriitaisin tuntein luovutan työsuojelupäällikön oranssin viitan – huomioliivin – Jyrki Tiihoselle 1. joulukuuta. Aikani työsuojelupäällikkönä on ollut monin tavoin antoisaa.

Olen oppinut tuntemaan talon joka kolkan ja useimmat ihmiset henkilökohtaisesti. Minulle on tultu juttelemaan niin vaikeista tilanteista yksityiselämässä kuin haasteista työyhteisössä. Toisaalta taas tuntuu erinomaiselta luopua oto-tehtävistä, kun jatkossa voin keskittyä työssäni erityisesti siihen, mihin olen saanut koulutuksen ja mikä tuntuu omimmalta – tuoteturvaan ja tuotekehitykseen!

Työturvallisuus tehdään yhdessä

Mitä kaikkea työsuojelu ja työturvallisuus pitävät sisällään? Mielestäni työsuojelupäällikön tärkein tehtävä on tukea esimiehiä heidän päivittäisessä työssään sekä olla viestikapulana työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Mitä sitten tämä tuki ja viestikapulana olo on? Se on sitä, että nostetaan päivittäiseen tekemiseen ja keskusteluun niitä asioita, jotka helposti jäävät tekemättä, mutta toisaalta tuntuvat työntekijöistä tärkeiltä. Työsuojelupäällikkö hoitaa myös lainsäädännön mukaisia ennakoivia toimia, kuten erilaisia raportointeja ja parannustoimenpiteiden läpivientejä. Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa helpottaa niin työsuojelun kuin esimiestenkin arkea.

Turvallisuusajattelu osaksi yrityskulttuuria

Miten työsuojelu on muuttunut lähes kahdeksassa vuodessa? Muutosta on mielestäni tapahtunut eniten siinä, että on alettu puhua turvallisuusasenteesta ja siitä, kuinka turvallinen ajattelu saataisiin liitettyä tärkeäksi osaksi yrityskulttuuria. 

Niin kuin olen usein eri tilaisuuksissa sanonut: työsuojelupäällikkö ei voi estää tapaturmien syntymistä, eikä mikään ohje, määräys tai laite ehkäise niitä myöskään. Ainoastaan turvallisuusajattelu ja jokaisen oma tekeminen on avain nolla tapaturman toteutumiselle.

Työsuojelu ei saa jämähtää paikoilleen

Talon kasvaessa ja työn ominaispiirteiden yleisesti muuttuessa työsuojelunkin on muututtava mukana. Vanhat työkalut riskinarvioinneissa tai raportoinnissa eivät enää toimi. Tarvitaan mobiilisovelluksia ja läpinäkyvyyttä arvioinneissa joka tasolla. Lisäksi muutoksiin reagointiin kaivataan nopeutta ja se ei onnistu ilman hyviä ja toimivia tiedotuskanavia. Siinä sitten on haastetta Jyrkille olla mukana ”nuorisotrendeissä”, joista itse tunnun jo hiukan tipahtaneen.

Kiitos kaikille positiivisesta palautteesta ja tuesta työsuojelupäällikön roolissa. Jatketaan samaan malliin ja tehdään Kiillosta vielä entistäkin turvallisempi ja mukavampi paikka työskennellä! Samalla jokaisen työhyvinvointi ja jaksaminen lisääntyy.

Lilli, tuleva ex-työsuojelupäällikkö