Lilli Puntti: Kemikaaleista selvällä suomella

Carc., Cat.2, Stot SE3, ATE – ulkopuoliset välillä ihmettelevät, mitä ihmeen kieltä me Kiillon käyttöturvallisuustiedotteita laativassa tiimissä oikein puhumme. 

Myönnettäköön, ihan yksinkertaisimpien asioiden kanssa emme ole tekemisissä. Mutta sitäkin tärkeämpien. 

EU:n lainsäädäntö määrää laatimaan käyttöturvallisuustiedotteen aina, kun tuote on vaaralliseksi luokiteltu tai sisältää vaarallisia kemikaaleja.
Työsuojelulaki puolestaan sanoo, että työnantaja on velvollinen tuntemaan työpaikan vaarat ja riskit sekä pitämään yllä kemikaaliluetteloa. 

Mistä tiedot sitten saadaan? 

Käyttöturvallisuustiedotteista. Me kokoamme niihin tarvittavat tiedot kemikaalien ominaisuuksista sekä käsittely- ja varastointiohjeita. 

Kuuden hengen tiimimme kääntää kemikaalien vaikeaselkoiset lyhenteet sekä lait ja asetukset paitsi käyttöturvallisuustiedotteiksi, myös selviksi varoitusmerkeiksi ja -lauseiksi tuotteiden etiketteihin. 

Työmme on välillä varsinaista salapoliisin työtä, kun ratkomme visaisia seosmaailman luokituksia ja merkintöjä. 

Käyttöturvallisuustiedotteisiin kannattaa tutustua huolellisesti – vaikka kuuluisikin niihin, jotka mieluummin jättävät käyttöohjeet väliin.
Asiakirja voi äkkiseltään tuntua turhankin pitkältä, mutta kun näihin harjaantuu, oleelliset kohdat löytyvät helposti. Usko pois, kaikki käyttöturvallisuustiedotteet eivät ole 150-sivuisia, joukkoon mahtuu myös viisisivuisia! 

Käyttöturvallisuustiedotteissa on tulevaisuudessa mukana liite, altistumisskenaario, jossa selvitetään kemikaalin käyttötapa ja käsittely. Siitä kannattaa tarkistaa muun muassa, että kemikaalia käytetään omassa tuotannossa altistumisskenaariossa esitetyllä tavalla ja että päivittäiset käyttömäärät eivät ylitä sallittuja määriä. 

Käyttöturvallisuustiedotteesta ja sen liitteestä saa arvokasta tietoa niin ihmisten kuin ympäristönkin suojelusta sekä mahdollisista altisteista. 

Kiillon käyttöturvallisuustiedotteisiin on jatkossa aiempaa helpompi tutustua, sillä asiakkaamme saavat dokumenteista linkin tietokantaan, josta tiedotteita pääsee poimimaan.
Ne ovat myös aina ajan tasalla, sillä teemme tarvittavat päivitykset niihin välittömästi.