KiiltoClean Oy on päättänyt Workplace Safety -yksikön myynnin Lifcolle

KiiltoClean Oy on 3.2.2020 päättänyt Workplace Safety -yksikön myynnin Lifcon tytäryhtiölle Plum Safety Aps. Yksikkö on silmähuuhteiden, laastareiden ja useilla toimialoilla käytettävien ensiapuasemien johtava erikoisvalmistaja. Silmähuuhdetuotteita markkinoidaan ja myydään tuotenimellä Plum.

Vuonna 2019 Workplace Safety -yksikön liikevaihto oli noin 79 miljoonaa Tanskan kruunua. Yksikkö toimii Tanskassa Assensissa ja Saksassa Cuxhavenissa ja sillä on 10 työntekijää. Yksikkö sulautetaan Lifcon Dental-yksikköön.

KiiltoClean Oy ja Plum Safety Aps toimivat myynnin jälkeen liikekumppaneina, jotka myyvät toistensa tuotteita. KiiltoClean Oy jatkaa turvallisuustuotteiden yksinmyyntioikeudellisena jakelijana Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Plum Safety Aps jatkaa turvallisuus- ja hygieniatuotteiden myyntiä maailmanlaajuisesti.

 

Lisätietoja antavat:

Kari Laakso
t
oimitusjohtaja
KiiltoClean Group
+358 40 765 6117
kari.laakso@kiilto.com

Bo Winther Barkholt
t
oimitusjohtaja
Plum Safety Aps
+45 30 667 261
bwb@plum.eu