Kiilto Pro Hygimon auttaa ehkäisemään hoitoon liittyviä infektioita

Kiilto Pro Hygimon on automaattinen käsihygienian seurantajärjestelmä, joka auttaa parantamaan osastojen hygieniaa paikan päällä kerätyn tarkan tiedon perusteella. Sen avulla voit luoda turvallisemman ympäristön sekä henkilöstölle että vierailijoille.

Tutkimukset osoittavat, että jopa 90 % mikrobeista tarttuu käsien kautta. Silti vain puolet WHO:n määrittelemistä asianmukaisen käsihygienian kannalta kriittisistä käsien desinfioinneista tapahtuu sairaalaympäristössä. Hoidon pidentynyt kesto, leikkaukset ja infektioiden hoitoon käytetyt mikrobilääkkeet saattavat moninkertaistaa hoitojaksojen kustannukset. 

Suurin osa tietyntyyppisistä hoitoon liittyvistä infektioista, mukaan lukien osa henkilöstön sairaspoissaoloista, olisi mahdollista estää hyvällä käsihygienialla. Käsihygieniaa ei laiminlyödä tarkoituksella, vaan se on pikemminkin seurausta manuaalisten järjestelmien, kiireen ja näiden yhdistelmän aiheuttamista tilanteista. 

Perimmäinen syy: luotettavan datan puute

Huonon käsihygienian taustalla on usein monia erilaisia syitä. Hoitohenkilökunta saattaa hoitotoimenpiteen aikana kulkea toistuvasti huoneeseen ja takaisin, tarvikkeille ei välttämättä ole sopivaa laskutilaa käsien desinfioimisen ajaksi ja annostelijat saattavat olla tyhjiä tai rikki. 

Sairaaloiden infektiontorjuntatiimit tiedostavat, että asianmukaisen käsihygienian noudattaminen on avainasemassa infektioiden ehkäisyssä ja toimivat sen mukaisesti. Manuaalinen käsien desinfiointiaineen kulutuksen valvonta ja käsihygieniaan liittyvien tilanteiden tarkkaileminen ei vain ole tarpeeksi tehokasta. Yleensä ihmiset noudattavat käsihygieniaa paremmin, kun heitä tarkkaillaan, mutta ympärivuorokautisen tarkkailun järjestäminen on lähes mahdotonta, sillä työntekijöiden arvokasta työpanosta tarvitaan muualla. Käsien desinfiointiaineen kulutusta mitattaessa on vaikeaa erottaa, ovatko sitä käyttäneet henkilökunnan jäsenet vai vierailijat. 

Toimi toteutuneen käsihygienian perusteella

Kiillon uusi käsihygienian seurantajärjestelmä Kiilto Pro Hygimon on innovatiivinen, tietopohjainen ratkaisu infektioiden torjuntaan. Järjestelmä kerää erityisten käsien desinfiointiaineen annostelijoihin ja pumppupulloihin kiinnitettyjen antureiden avulla tarkkaa tietoa paikan päällä. Järjestelmän tuottama tieto auttaa terveydenhuollon toimijoita vähentämään hoitoon liittyviä infektioita ja niiden aiheuttamia kustannuksia.

Kiilto Pro Hygimon tuottaa nopeasti luotettavia raportteja, jotka auttavat tunnistamaan ja korjaamaan käsihygieniaa heikentävät käytännön ongelmat. Voit mitata hygieniaa parantavien toimenpiteiden vaikuttavuutta lähes reaaliajassa ja siten tukea tehokkaasti infektiontorjuntatiimisi työtä.  

Automaattinen, anonyymi seuranta ja raportointi

Kiilto Pro Hygimon kerää paljon erityyppistä tietoa, mukaan lukien desinfiointikertojen lukumäärä ja keskimääräinen laatu desinfiointiaineannoksen koon perusteella sekä seurannan piirissä olevien annostelijoiden ja pumppupullojen täyttöaste. Näin täyttötarpeeseen voidaan reagoida nopeasti ja saat arvokasta tietoa siitä, mitkä kohteet edellyttävät toimenpiteitä. 

Kaikki kerätyt tiedot käsitellään nimettöminä, eikä yksilöiden suoriutumista seurata. Henkilökuntasi voi jatkaa työtään normaalisti ilman tunnetta siitä, että heitä tarkkaillaan, ja samalla saat arvokasta tietoa käsihygienian todellisesta tasosta.

Yhteensopiva kaikkien manuaalisten annostelijoiden ja pumppupullojen kanssa

Kiilto Pro Hygimon -järjestelmä koostuu käsien desinfiointiaineen annostelijoihin ja pumppupulloihin asennettavista NosoEx -antureista ja värikoodatuista RFID-tunnisteista, joita henkilökunta kantaa mukanaan vuorossa ollessaan. Eriväristen RFID-tunnisteiden avulla eri henkilöstöryhmät voidaan erottaa toisistaan ja tunnistamattomat henkilöt voidaan luokitella vierailijoiksi. 

Monipuolisuutensa ansiosta järjestelmää voidaan käyttää kaikenlaisten manuaalisten annostelijoiden ja pumppupullojen kanssa. Asennusta lukuun ottamatta järjestelmän käyttö ei edellytä lisäyksiä tai muutoksia olemassa oleviin käsihygieniaratkaisuihin, joten sen käyttöönotto on vaivatonta. 

Aina, kun anturi havaitsee lähetin-vastaanottimen läheisyydessään, se alkaa tallentaa tietoa desinfiointiaineen käytöstä. Koska Kiilto Pro Hygimon hyödyntää joko sairaalan sisäistä LAN- tai WiFi-verkkoa tai omaa mobiiliverkkoaan, se ei edellytä integraatioita olemassa oleviin tietotekniikkajärjestelmiin.

Arvioi tietoja helposti ja turvallisesti

Sen lisäksi, että järjestelmän keräämät tiedot ovat nimettömiä, sen tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomioita. Tiedot käsitellään salatun mesh-verkon ja osastolle asennettujen datakeskusten avulla ja lähetetään EU:n alueella sijaitsevaan sertifioituun palvelinkeskukseen. Kaikki tämä kestää vain muutamia sekunteja, joten tietoja voidaan arvioida pilvipohjaisessa, salatussa verkkosovelluksessa lähes reaaliajassa. 

Sovelluksen koontinäkymässä voit tarkastella visuaalisesti havainnollistettuja, helposti hahmotettavia kaavioita ja osastokarttoja, joiden avulla mahdolliset ongelmakohdat on helppo tunnistaa. Tarvittaessa tiedot voidaan myös viedä toiseen sovellukseen Kiilto Pro Hygimon API:n avulla.

Saavuta tavoitteesi Kiillon asiantuntijoiden tuella

Paikalliset asiantuntijamme räätälöivät Kiilto Pro Hygimon -järjestelmän toimintayksikköösi sopivaksi, jotta voit parantaa osastojen käsihygieniaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Käyttöönoton jälkeen tuemme sinua kerättyjen tietojen analysoinnissa ja autamme sinua hygieniatasoa parantavien toimenpiteiden toteuttamisessa. Olemme ylpeitä terveydenhuoltoalalla keräämästämme vuosikymmenien kokemuksesta, ja arvostamme suuresti tiivistä yhteistyötä, jota saamme tehdä infektiontorjuntatiimien kanssa. Yhdessä voimme parantaa sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuutta ja vähentää hoitoon liittyviä infektioita ja niiden aiheuttamia kustannuksia. 

Oletko kiinnostunut Kiilto Pro Hygimon -esittelystä?

Ota yhteyttä paikalliseen Kiillon terveydenhuollon asiantuntijaan ja sovi esittelystä.