Kiilto Oy:ssä vuosi ilman tapaturmapoissaoloja

Kemiantehdas Kiilto Oy:ssä tuli elokuussa 2015 täyteen tasan vuosi ilman ainuttakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Edelliseen ennätykseen, 478 päivään, on tosin vielä matkaa.

Tapaturmien vähentämiseksi on Kiillossa järjestetty henkilökunnan turvallisuuskoulutustapahtumia, aktivoitu turvallisuushavaintojen tekoa ja lisätty sisäisiä turvallisuusauditointeja. Yksi esimerkki yritysjohdon sitoutumisesta työturvallisuuden edistämiseen ovat kahdesti vuodessa tehtävät Safety Walk -kierrokset, joissa jalkaudutaan osastoille tarkastelemaan turvallisuus- ja siisteysasioita sekä keskustelemaan turvallisuudesta henkilöstön kanssa. Johto arvioi turvallisuuden tasoa myös säännöllisissä laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmuksissaan. ”Kun turvallisuustavoitteiden toteutumista seurataan ja aloitteellisuuteen kannustetaan, madaltuu kynnys niin pienten kuin suurempienkin parannusehdotusten esittämiseen”, toteaa Kiillon työsuojelupäällikkö Lilli Puntti.

Kiilto Oy:ssä työturvallisuuden hallinta on keskeinen osa työnantajavastuuta. Käytännössä se tarkoittaa jatkuvaa keskustelua työturvallisuudesta, tavoitteiden toteutumisen systemaattista seurantaa ja aktivoimista aloitteisiin. Huomiota kiinnitetään asianmukaiseen suojautumiseen, työpisteiden turvallisuusohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja aktiiviseen viestintään. Tavoitteena on tinkimättömästi nolla tapaturmaa.