Kiilto Oy sertifioi ympäristö- ja työturvallisuustoimintansa

Kemianteollisuuden tuotteita valmistavalle Kiilto Oy:lle on heinäkuussa 2016 myönnetty ISO 14001- ja OHSAS 18001 -johtamisjärjestelmien sertifikaatit. Sertifioinnin taustalla oli halu saada selkeä ja kansainvälisesti pätevä dokumentti, jolla Kiilto voi kertoa kumppaneilleen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustyönsä hyvästä tasosta. Tähän asti kyseiset hallintajärjestelmät ovat olleet osana Kiilto Oy:n ISO 9001 -laatujärjestelmää, jolla on ollut sertifikaatti jo vuodesta 1993.

– Sertifiointiprosessi auttoi meitä selkiyttämään ympäristöasioiden hallintaan liittyviä prosessejamme entisestään ja tuomaan kestävän kehityksen näkökohdat paremmin esille, kommentoi Kiilto Oy:n laatupäällikkönä toimiva tuotantopäällikkö Tanja Raitaniemi. – Lisäksi sertifikaatit ovat oivia työkaluja vastuuviestinnässämme, mm. viranomais- ja sidosryhmäyhteistyössä sekä markkinoinnissa.