Kiilto ja Suomen 4H-liitto yhteistyöhön hiilinielujen lisäämiseksi

Kiilto on sitoutunut mukaan 4H:n Taimiteko-toimintaan, joka on osa järjestön Nuoret ilmastotöissä -pilottihanketta. Taimiteko-toiminnan tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uuttaa metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Kiilto kompensoi yhteistyöllä yhteensä 1870 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Osana Lupaus ympäristölle -ohjelmaa Kiilto on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraaliyritys vuoteen 2028 mennessä.

”Meillä on meneillään runsaasti toimintamme läpileikkaavia hankkeita, joiden avulla kuljemme määrätietoisesti kohti tavoitettamme. Aivan kaikkia päästöjä emme kuitenkaan pysty leikkaamaan investoinneilla ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin tai tehostamalla toimintamalleja”, kertoo Kiillon Brändi- ja viestintäjohtaja Eeva Solja.

”Lähtemällä mukaan Taimitekoon kompensoimme 770 tonnia kotimaan matkustamisesta ja 1100 tonnia tehtaiden suorina päästöinä syntyviä hiilidioksidipäästöjä”, Solja summaa.

Taimiteko-toimintamallin hiilidioksidipäästöjen kompensaatiolaskelmat perustuvat Suomen luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden laskelmiin. Kiillolle istutetaan yhteensä noin 8000 taimea neljän hehtaarin pinta-alalle.

Työllistävä vaikutus

Taimiteko on ympäristötoiminnan ohella myös työllistämisteko, sillä sen kautta varsinkin alle 18-vuotiaat nuoret saavat kesätöitä.

”Taimien istuttamisella työllistetään suomalaisia, pääasiassa yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella. Paikalliset 4H-yhdistykset avustavat nuorten rekrytoinneissa ja opastavat nuoria istutuksissa”, kertoo 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Soljan mukaan Taimiteko tukee ympäristönäkökulmien lisäksi myös muita Kiillon periaatteita tukien juuri nuorten toimintaa.

Kestävä kehitys osa arkipäivää

Kestävä kehitys ja toimet sen edistämiseksi ovat 4H-toiminnan arkipäivää, ja nuoret tekevät harrastuksensa parissa tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 4H-järjestön nuorisotoiminnassa istutetaan jo nyt vuosittain satoja tuhansia puun taimia. Yleensä taimet istutetaan osana normaalia metsänhoitoa. Taimiteossa istutetaan kuitenkin uutta metsää ja luodaan hiilinieluja alueille, jotka eivät ole enää maa- ja metsätalouskäytössä.

”Systemaattisesti johdetun ja liiketoimintaan kiinteästi linkittyvän ympäristöohjelman rinnalla korostamme Kiillossa myös arkisten, jokapäiväisten ympäristötekojen tärkeyttä. Henkilöstömme jakaa aktiivisesti toisilleen vihreitä vinkkejä ja kannustamme jokaista kiiltolaista tarkastelemaan oman työn ympäristövaikutuksia aktiivisesti. Yhteistyö saman toimintakulttuurin jakavan 4H-järjestön kanssa tuntuu luontevalta”, Solja kiteyttää.

”Ilmastonmuutos ja siitä seurannut nuorten ilmastoahdistus ovat vahvasti esillä näinä aikoina. Taimiteko tarjoaa nuorelle palkan lisäksi mahdollisuuden tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 4H:sta on hienoa saada Taimitekoon mukaan Kiillon kaltaisia kumppaneita, jotka haluavat tukea nuoria ja olla mukana kasvattamassa Suomeen uutta hiilinielua”, Alakoski kiittelee.

Lisätiedot:

Eeva Solja
Brändi- ja viestintäjohtaja, Kiilto
050 5020 501
eeva.solja@kiilto.com

Tomi Alakoski
Toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto
040 501 5307
tomi.alakoski@4h.fi

Kuvat: 4H-liitto/Taimiteko, kuvaaja Tiina Rinna