Kiilto Family Oy:lle sertifioitu laatujärjestelmä

Kiilto Family Oy:n uusi laatujärjestelmä sertifioitiin (ISO9001:2008) onnistuneesti 10.9.2015 Inspecta Oy:n toimesta. Laatujärjestelmä kattaa johtamisen, talouden, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon toiminnot.

Laatujärjestelmässä on kuvattu laajalti prosessit, palvelumallit ja käytännöt, joiden mukaan Kiilto Family Oy toimii. Tarkoituksena on ollut selkeyttää ja tuotteistaa toimintaa niin, että asiakas saa entistä parempaa palvelua.

Kiilto Family Oy on Kiilto Family –konsernin emoyhtiö, joka vastaa konsernin talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista. Konserniin kuuluvassa kemiantehdas Kiilto Oy:ssä on ollut ISO 9001 –sertifioitu laatujärjestelmä käytössä jo vuodesta 1993, ja se on tähän saakka kattanut Kiilto Family Oy:n toiminnot, jotka nyt siis on eriytetty omaksi laatujärjestelmäkseen.