Kiillossa täysi vuosi ilman tapaturmapoissaoloja

Kiilto Oy:ssä tuli 24.8.2015 vuosi eli 365 päivää täyteen ilman yhtään työstä poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tämä tapahtui jo toisen kerran Kiillon laskentahistoriassa. Edellinen jakso oli 8.10.2012–29.1.2014, jolloin kertyi tähän asti pisin ennätys, 478 päivää. Kiillon tavoitteena on 0-linja kaikkien tapaturmien suhteen.

Työturvallisuuden hallinta on keskeinen osa Kiillon työnantajavastuuta. Kemianteollisuudessa työskenneltäessä työntekijöiden asianmukainen suojautuminen, työpisteiden turvaohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat välttämättömyyksiä. Tapaturmien vähenemistä ovat edistäneet mm. henkilökunnalle järjestetyt työergonomia- ja turvallisuuskoulutukset, tapaturmien raportointi ja niiden analyyttinen käsittely korjaustoimivelvoitteineen, turvallisuushavaintoihin kannustaminen sekä sisäiset turvallisuusauditoinnit ja siisteyskatselmukset.

Yksi esimerkki yritysjohdon sitoutumisesta työturvallisuuden edistämiseen ovat kahdesti vuodessa tehtävät Safety Walk -kierrokset, joissa jalkaudutaan osastoille tarkastelemaan turvallisuus- ja siisteysasioita sekä keskustelemaan turvallisuudesta henkilöstön kanssa. Johto arvioi turvallisuuden tasoa myös säännöllisissä laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmuksissaan. ”Kun turvallisuustavoitteiden toteutumista seurataan ja aloitteellisuuteen kannustetaan, madaltuu kynnys niin pienten kuin suurempienkin parannusehdotusten esittämiseen”, toteaa Kiillon työsuojelupäällikkö Lilli Puntti.

Työturvallisuuden kehitystoimia, tavoitteita ja tunnuslukuja esitellään mm. Vastuussa-yritysvastuun raportissamme.

Kiilto Oy on mukana kemianteollisuuden kansainvälisessä Responsible Care -kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmassa, jonka yksi osa-alue on työterveys ja -turvallisuus. Kiillossa ennakoivaa työsuojelua ja työturvallisuuden kehittämistä vie eteenpäin sisäinen asiantuntijaryhmä, joka toimii henkilöstön ja työnantajan yhteisedustuksena. Ryhmä raportoi yhtiön johtoryhmälle.