Kiillon tulevien työstönesteiden kehitys alkoi ympäristö- ja käyttäjäystävällisyydestä

Jussi Kauko on Kiillon uusi tuotekehityspäällikkö, joka on aloittanut tehtävässään helmikuussa. Hänen vastuualueinaan ovat metalli- ja metsäteollisuuden hygieniaratkaisujen tuotekehitys.

Ympäristö- ja turvallisuusarvot vaikuttavat selkeästi kuluttajien ostopäätöksiin tänä päivänä, mutta ammattiympäristöissä muutos on tapahtunut hitaammin. Teollisuudessa voi vielä edelleen törmätä oletukseen, että mitä vaarallisempi kemikaali on kyseessä, sitä tehokkaampaa sen täytyy olla. Nykyaikainen tuotekehitys ja uudet raaka-aineet ovat kuitenkin muuttaneet tilanteen. Markkinoille voidaan tuoda ratkaisuja, jotka ovat huomattavasti edeltäjiään turvallisempia ja ympäristömyötäisempiä kuitenkaan tehokkuudesta tinkimättä. Tämä oli myös lähtökohta Kiillon tuleville työstönesteille, joiden tuotekehitys oli ensimmäisiä projektejani Kiillossa.

Suuntana ympäristöjohtajuus

Yhä useammat teollisuusyritykset haluavat ottaa ihmisen ja ympäristön paremmin huomioon. Oma tuntumani on, että aikanaan ehkä markkinointimielessäkin esitetyt korulauseet ovat alkaneet kääntyä monissa yrityksissä aidoiksi ympäristö- ja turvallisuusteoiksi. Työntekijöiden terveys ja ympäristöarvot kulkevat usein käsi kädessä, ja yritykset tekevät kasvavassa määrin päätöksiä näiden arvojen mukaisesti. Nämä arvot eivät myöskään ole ristiriidassa taloudellisen kannattavuuden kanssa, sillä työntekijöiden terveyden paraneminen sekä materiaalikulujen ja jätemaksujen pieneneminen ovat yritykselle merkittäviä asioita myös rahassa mitattuna.

Teollisuudesta ja kemikaaleista ihmisille saattaa kuitenkin edelleen nousta ensimmäiseksi mieleen erilaiset saasteet ja myrkyllisyys, vaikka kemikaaliturvallisuus erityisesti Euroopassa on tällä hetkellä paremmalla tasolla kuin koskaan. Tuotekehitys on avainasemassa siinä, että yritykset voivat tarjota yhä turvallisempia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat pystyvät toimimaan entistä vastuullisemmin ja ympäristön huomioiden.

Kiillon päästrategian mukainen Lupaus ympäristölle -hanke on asettanut kovat ympäristötavoitteet lähivuosiksi. Muutamia esimerkkejä mainitakseni: Kiilto tähtää olevansa hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä, tuplaavansa uusiutuvien ja kierrätysperäisten raaka-aineiden osuuden ratkaisuissaan ja käyttävänsä vain 100% uusiutuvaa energiaa. Uutena kiiltolaisena olen positiivisesti hämmästynyt, miten paljon ympäristöjohtajuuden saavuttamiseksi on tehty jo tähän mennessä.

Lupaus ympäristölle näkyy myös Kiillon tuotteissa

Tuotekehityksessä tasapainotellaan monen asian kanssa. On otettava huomioon lainsäädännön vaatimukset, asiakkaiden tarpeet sekä toiveet ja tietysti kehitettävän ratkaisun mahdollisimman hyvä teho. Samaan aikaan on pidettävä huolta myös siitä, että tuotteelle muodostuu markkinoita ajatellen kohtuullinen hinta, raaka-aineita on saatavilla ja että tuotteeseen liittyvät ympäristötavoitteet ovat realistiset. Ennen kuin tuotteen voi sanoa olevan valmis, on testattava myös sen toimivuus, korroosio sekä stabiilisuus ja säilyvyys. Monet yksityiskohdat vaikuttavat lopputulokseen ja siihen, miten haastavaa tai helppoa ympäristöystävällisemmän ratkaisun kehitys on.

Tämä tilanne lähtökohtana ja vasta Kiillossa aloittaneena tuotekehittäjänä sain työpöydälleni kunnianhimoisen projektin. Tavoitteena oli muuntaa metalliteollisuudessa käytettävät työstönesteet ympäristö- ja käyttäjäystävällisemmäksi. Aiemmat tuotteet olivat toimivia, mutta ne sisälsivät perinteistä öljypohjaista kemiaa, joka esti viemäröinnin tuotteelle. Samoin säilöntäaine oli lainsäädännön muutosten vuoksi syytä muuttaa. Nyt oli mahdollisuus lyödä kaksi kärpästä samalla iskulla, ja siirtyä kertaheitolla biopohjaisiin ja -hajoaviin voiteluaineisiin.

Tämän kirjoituksen myötä on hienoa ilmoittaa, että Kiilto tuo pian markkinoille uudet ympäristöystävälliset työstönesteet. Uusissa työstönesteissä on saavutettu korkeat ympäristötavoitteet tehokkuudesta tinkimättä. Samalla on parannettu monia muitakin ominaisuuksia: puhtaan tuotteen tai sen vesiliuoksen voi viemäröidä, se ei ole enää luokitettu kuljetusvaaralliseksi, tuote on stabiilimpi ja se on helpompi pestä. Julkaisemme kesän edetessä Kiillon sivuilla lisätietoa uudesta ratkaisustamme metalliteollisuuteen. Oma työni jatkuu edelleen muiden teollisuuden tuotteiden parissa tavoitellen samanlaista parannusta.