Kiillon tehdas Lempäälässä lämpenee uusioenergialla

Lämpötila laskee talvisena iltapäivänä pitkälti pakkasen puolelle, mutta Kiillon tehtaalla Lempäälässä nautitaan uusioenergian tuottamasta lämmöstä. Vuosi sitten kevättalvella 2018 Kiilto alkoi hyödyntää liiman valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä Lempäälän tehdaskiinteistöjensä lämmittämiseen. Tämä hybridijärjestelmä on tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko Euroopassa. Ensimmäisen vuoden käyttökokemukset ovat osoittaneet, että järjestelmään ladatut korkeat odotukset ovat ylittyneet. Nyt hyväksi koetun järjestelmän käyttöä aiotaan laajentaa.

Hukkalämpöä oli Kiillossa hyödynnetty aiemminkin, mutta uuden, Calefa Oy:n toimittaman hybridijärjestelmän myötä hyötyjen odotettiin moninkertaistuvan. Projekti oli mittava, ja sillä tavoiteltiin merkittäviä hyötyjä.

”Odotuksemme järjestelmän toimivuudesta ovat täyttyneet, jopa ylittyneet. Järjestelmä on toiminut häiriöttömästi alusta asti, ja kokonaisenergiankulutuksemme on vähentynyt 14 % siitä, kun otimme järjestelmän käyttöön. Tällä hetkellä lämmitämme hukkalämmöllä Lempäälän tuotantolaitoksemme ja sen käyttövedet. Vastaavalla energiamäärällä lämmittäisi lähes 180 omakotitaloa. Lämmityskuluissa säästö on ollut kaikkiaan noin 80 000 euroa”, summaa Kiilto Oy:n varatoimitusjohtaja Mikko Viljanmaa.

Positiivinen vaikutus koko tuotantoprosessiin

Kiillon järjestelmä on Calefa Oy:n toimittama hybridijärjestelmä, joka hyödyntää useita eri energianlähteitä: hukkalämmön ohella lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään myös maalämpöä ja maakylmää. Rototec Oy:n poraamat maalämpökaivot toimivat varastoina, johon ylijäävä hukkalämpö säilötään.

”Hydridijärjestelmä on lisännyt jäähdytystehoja ja tasannut jäähdytysveden lämpötilaa. Näin ollen olemme saaneet lisättyä tuotannon kapasiteettia, vakiinnutettua tuotantosuunnitelmia ja lisättyä tuotannon tasalaatuisuutta”, kommentoi Kiilto Oy:n tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori.

Kiilto haluaa olla alansa ympäristöjohtaja

Kiilto haluaa johtaa alansa ympäristökehitystä rohkeasti konkreettisin teoin ja uusin ratkaisuin.

”Hybridijärjestelmän hyödyntämä hukkalämpö on lähes ilmaista energiaa ja vähentää CO2-päästöjämme vuositasolla 310 tonnia. Pohdimme jatkuvasti mitä voisimme tehdä ympäristön kannalta paremmin, ja haluamme kokeilla uutta. Lähdimme ennakkoluulottomasti kokeilemaan hybridijärjestelmää, jota ei oletettavasti ole käytössä missään muualla Euroopassa – ja kokeilu kannatti. Otamme käyttöön vastaavanlaisen järjestelmän sulateliimatuotannossamme syksyllä 2019. Sen tuoma lämmityskulusäästö on noin 50 000 euroa vuodessa ja arvioitu CO2-päästövähenemä noin 175 tonnia”, kertoo Viljanmaa.