Kiillon pakkaustarvikevaraston uusi järjestys sujuvoittaa työtä

Kiillon Lempäälän tehtaan pakkaustarvikevaraston käytävät ovat väljät ja esteettömät. Aiemmin käytävillä varastoidut astialavat ovat hyllyillä siisteissä riveissä, ja hyllypäätyjen nimikelistat kertovat tarkasti kunkin astian paikan. Kevään 2017 aikana Kiilto on tehostanut pakkaustarvikkeidensa varastointia laatu- ja kehitysinsinööri Matias Hamnströmin kehitysehdotusten innoittamana.

Suunnitelmat paperille

Kiillon pakkaustarvikevaraston järjestelyprojekti käynnistyi marraskuussa 2016, kun laatu- ja kehitysinsinööri Matias Hamnströmin logistiikan lopputyö Kiillon varastoinnin tehostamisesta valmistui.

”Lopputyöni lähtökohtana oli Kiillon halu tehostaa Lempäälän pakkaamon pakkaustarvikkeiden varastointia. Tehtaan toiminta ja tuotevalikoima olivat vuosien aikana kasvaneet niin paljon, että varastoinnin hallinta ja itse varastointi eivät olleet enää ajan tasalla. Tavoitteenani oli kartoittaa pakkaamon varastoinnin nykytila ja parantaa nimikkeiden sijoittelua, rekisteröintiä, materiaalivirtoja ja varaston layoutia”, Hamnström kertoo.

Hihat ylös ja suunnitelmat toteutukseen

Kehitysehdotuksia alettiin toteuttaa alkuvuodesta 2017. Pakkaustarvikenimikkeet ryhmiteltiin käyttökohteiden mukaan, ja niille luotiin kiinteät keräilypaikat ja osoitejärjestelmä.

”Erimerkiksi tynnyrit sijoitettiin sellaisiin paikkoihin, joihin trukilla on helppo ajaa, ja aiemmin käytävillä varastoidut astialavat nostettiin hyllyille”, listaa materiaalitoimen työntekijä Matti Sinisalo toteutuneita suunnitelmia.

Työ palkitsee tekijänsä

Osa uudistuksista on nyt toteutettu ja varaston työntekijät koulutettu uuteen järjestelyyn.

”Astiat on nyt helpompi ajaa paikoilleen ja hyllyjä helpompi täydentää. Nimi- ja koodilistat hyllyjen päissä helpottavat pakkaustarvikkeiden löytämistä”, Sinisalo kiittelee.

”Lopputyön tekeminen ja kehitysehdotusten konkreettinen toteutus sujui Kiillossa hienosti; ideoita, apua ja opastusta oli aina saatavilla. Yhteistyössä jatkamme myös tulevien kehitysprojektien kanssa”, Hamnström kommentoi projektin onnistumista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu palkitsi Hamnströmin lopputyön parhaalla arvosanalla ja stipendillä. Voit tutustua työhön osoitteessa www.theseus.fi, hakusana: Matias Hamnström.