Kiillon kasvu ponnistaa vakaudesta, rohkeudesta ja halusta uusiutua

Monille vakaus tarkoittaa sitä, että asiat pysyvät ennallaan, muuttumattomina. Yli 100-vuotiaalle Kiillolle vakaa menestys on mahdollistanut kasvun, uusiutumisen ja uuden luomisen. Kiiltolaisille itselleen merkityksellistä on kasvun suunta ja sen taustalla vaikuttavat, sisäisesti tärkeiksi koetut tavoitteet.

Nykyään yhdessätoista maassa toimiva Kiilto ei aio jäädä lepäämään laakereilleen jatkossakaan: yrityksen visio ulottuu vuoteen 2080, mutta tavoite hiilineutraalista Kiillosta siintää jo lähitulevaisuudessa, vuoteen 2028 mennessä. 

"Vakaan kasvun ansiosta voimme investoida innovaatioihin, henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja toiminnan vastuullisuuteen", kertoo Kiillon HR Business Partner Ina Johansson


Ina Johansson, HR Business Partner

 

Kiilto sijoittuu menestyneimpien yritysten ja suurimpien kasvajien joukkoon  

Viimeisten kolmen vuoden aikana Kiilto on ollut kuulunut siihen kahteen prosenttiin Suomen osakeyhtiöistä, jotka ovat kasvattaneet vuotuista liikevaihtoaan yli kymmenen prosenttia nopeammin kuin toimiala keskimäärin*. Vuonna 2020 Kiillon liikevaihto kasvoi 32 prosenttia. 

Kiillon kohdalla kyse ei kuitenkaan ole vain hetkellisestä kasvupyrähdyksestä. Pitkäaikaisesta menestyksestä kertoo se, että Kiilto on viimeisten kymmenen vuoden ajan sijoittunut Kauppalehden Menestyjä-listauksessa sekä menestyneimpien suomalaisten että oman toimialansa menestyneimpien yritysten joukkoon. Kiillon 10 vuoden Kestomenestyjä- ja Kasvaja-yhdistelmä on äärimmäisen harvinainen: reilusti alle prosentti suomalaisista osakeyhtiöistä yltää molempiin.  

Kasvu on yhteinen ponnistus ja asenne

Miltä arki näyttää kestävän kasvun yrityksessä? Ideoita ja aloitteita kerätään systemaattisesti, ja jokainen kiiltolainen voi osallistua kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi sisäisten Kiilto UP -innovaatiokilpailujen kautta. Parhaillaan käynnissä olevassa kilpailussa kiiltolaiset ideoivat uusia palveluliiketoimintakonsepteja, joilla voitaisiin entistä kokonaisvaltaisemmin tukea Kiillon asiakkaiden menestystä. Aiemmista Kiilto UP -ohjelmista on kummunnut monia uusia tuotteita ja ratkaisuja, yhtenä esimerkkinä prebiootteja sisältävä Erisan+-luonnonkosmetiikkasarja

"Kiiltolaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti yrityksen uudistamiseen ja kehittämiseen sekä yksilöinä että ryhmänä. Tarjoamme mahdollisuuksia ketterään kokeiluun, jossa epäonnistumiset ovat osa oppimiskokemusta. Menestystä syntyy vain, jos uskaltaa kokeilla jotain uutta yhdessä. Jokaisen työntekijän tulee saada kokea, että hänellä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa", Johansson selittää. 

Pelkkä kasvu ei motivoi; tavoitteiden pitää innostaa 

Henkilöstökyselyn mukaan kiiltolaiset pitävät yhtiön tavoitteita tärkeinä: tuoreessa työntekijäkyselyssä 92 prosenttia kiiltolaisista piti yhtiön toimintaperiaatteita ja tavoitteita joko melko tai erittäin myönteisinä. Kasvu ei ole itsetarkoitus, vaan keino saavuttaa yhteiset tavoitteet. 

"Kasvuun tarvitaan mielekkäät tavoitteet, joihin työntekijät haluavat sitoutua. Erityisesti Lupaus ympäristölle inspiroi meitä kaikkia ja olemme siitä aidosti ylpeitä", Johansson summaa. 

Kiiltolaiset kertovat videolla siitä, mitä Lupaus ympäristölle tarkoittaa heille.

  

 

— 

* Tiedot perustuvat Alma Talent Tietopalveluiden ja Kauppalehden 2020 –listaukseen suomalaisista osakeyhtiöistä. Yritysten menestys pisteytetään omassa kokoluokassaan verrattuna sekä kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin että muihin toimialan yrityksiin. Tulos koskee Kiilto Family -konsernia kokonaisuudessaan. Kiilto saavutti sekä Kasvaja- että Kestomenestyjä-tunnustuksen. Kasvaja-sertifikaatti myönnetään kahdelle prosentille suomalaisista osakeyhtiöistä. Menestyjä-sertifikaatin saaminen edellyttää yritykseltä vakiintunutta toimintaa, vakaata kasvukehitystä, hyvä tulosta ja kannattavuutta, vahvaa rahoitusrakennetta ja likviditeettiä, joka turvaa jatkuvan toiminnan. 10 vuoden Kestomenestyjä-tunnustukset 2012–2021 perustuvat tilikausille 2011/06–2021/05.